Det er informasjon fra regjeringen og flere kommuner, inkludert den i Siljan.

I bunn ligger: "Forskrift for strømstøtteordningen for frivillig sektor".

Åtte søkte - og fikk

- Vi har sendt ut informasjon om ordningen til lag og foreninger i Siljan, og en kan lese om den på våre nettsider, forteller bibliotek- og kulturleder Jeanett Aas Andersen, hun er kommunens kontaktperson.

- Forrige runde var det åtte lag og foreninger som søkte. Til sammen var beløpet 73 912 kroner, utregnet på bakgrunn av kriteriene. Alle fikk det de søkte om.

- Nå er det ei ny runde, og det er naturligvis bare å søke igjen.

Enkelt og greit

- Hvordan synes du ordningen har fungert i Siljan?

- Den har fungert godt - og har vært enkelt å administrere og rapportere. Denne gangen er imidlertid det Lotteri- og stilftelsestilsynet som styrer det hele.

Arbeidsinnsats

For å ha rett til å søke må den aktuelle virksomhet være registrert i frivillighetsregistreret eller ha medlemmer som er er registrert der. Også andre frivillige virksomheter har en mulighet om de i hovedsak drives av frivillig arbeidsinnsats.

Organisasjonsnummer kreves.

Kostnadene som dekkes

Dette er kostnadene som kompenseres:

"Tilskuddsordningen vil kun gjelde strømforbruk i prisområder med en gjennomsnittlig månedlig strømpris på over 70 øre per kWt."

Når det gjelder hvor mye støtte organisasjonene kan regne med, er det per måned "en støtte tilsvarende 80 prosent av strømkostnadene over 70 øre per kWt opp til gjennomsnittsprisen..."

Varer fram til våren neste år

Det heter også i forskriften for frivillig sektor at tilskuddsordningen er ment å vare fram til mars 2023.

Et vedtak kan påklages.

Skulle det komme fram at det utbetalte tilskuddet "Ikke er gitt i samsvar med forutsetningene, kan departementet eller tilskuddsforvalter kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt, stoppe videre utbetalinger eller trekke fra beløp i senere tildeling av tilskudd".

Forskriften trådte i kraft 1. juli.