(Nettavisen) Tirsdag 15. juni skal Stortinget stemme over forslag fra Fremskrittspartiet, med ønske om 120 km/t som ny øvre fartsgrense på motorveier.

Pressekontakt for Trygg Trafikk Christian Solstad, mener forslaget er farlig for trafikksikkerheten i landet.

- Vi kan ikke støtte et forslag som mest sannsynlig kan føre til flere drepte og hardt skadde, sier Solstad til Nettavisen.

Går mot Stortingets nullvisjon

Trygg Trafikk viser til en før- og etteranalyse fra Statens Vegvesen vedrørende fartsgrenseendring fra 100 km/t til 110 km/t. Den viser en økning i drepte og hardt skadde, og Solstad understreker at denne trenden trolig vil fortsette dersom man øker farten til 120 km/t.

- Dette forslaget går mot Stortingets egne nullvisjon om ingen drepte og hardt skadde i trafikken, sier Solstad til Nettavisen.

I Nasjonal Transportplan for 2022 til 2033, kommer det også frem at Stortinget har ambisjoner om å videreføre maksimalt 350 drepte og hardt skadde innen 2030.

Nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen, Bård Hoksrud, mener at en økning i fartsgrensen heller vil føre til at flere følger fartsgrensene på motorveiene.

- Flere av veiene våre er bygget for å ha fartsgrenser på 120 km/t. Da vi satte opp farten på de beste veiene våre fra 100-110 km/t, så økte gjennomsnittsfarten med ca. 2-3 km/t, sier Hoksrud til Nettavisen.

- Det viser at folk følger fartsgrensene når de opplever at farten er riktig i forhold til veiens tilstand.

Christian Solstad i Trygg Trafikk er bekymret for en eventuell endring i fartsgrensen og legger til at rapporter fra Transportøkonomisk Institutt viser at lavere fart gir nedgang i hardt skadde og drepte.

- I denne situasjonen gjør de ikke noe flere tiltak på veien. Veiene blir ikke tryggere å kjøre på, selv om farten skal økes, understreker Solstad til Nettavisen.

Flertall i komiteen

Forslaget om å endre øvre fartsgrense på motorveier fra 110 km/t til 120 km/t, har flertall fra transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget.

Forslaget vil kun gjelde de sikreste og beste veiene i landet.

Komiteens flertall understreker at det først må gjennomføres en prøveordning der fartsgrensen testes på enkeltstrekninger.

Professor: - Dette er dramatisk. Nå skjer det mye i kulissene

Medlemmene fra Fremskrittspartiet ønsker primært å innføre 120 km/t som en generell fartsgrense, men mener at det er et godt alternativt å teste ut den nye fartsgrensen på enkelte strekninger først.

- Når det gjelder hvor det kan bli 120km/t så må det være opp til fagfolkene. Nye Veier har pekt på strekninger på E6 i Innlandet, E18 i Telemark og Sørlandet. Men det er flere steder som dette kan være aktuelt, sier Hoksrud til Nettavisen.