Det er Skien kommune som setter i gang fra og med tirsdag 8. februar. Stedet er Kverndalsgata 10.

Håper på flere

- Vi skal møtes seks tirsdager, og åtte personer får anledning til å delta, opplyser Therese Gundersen, psykisk helsearbeider i Skien kommune og en av dem som skal lede gruppa.

- Så da er det bare å melde seg på?

- Faktisk er vi fullbooket allerede. Men vi håper at det blir anledning til å flere tilsvarende kurs utover året. Og det kan ikke understrekes nok, det å oppleve stress og mentale belastninger er helt normalt.

Assistert selvhjelp

Gundersen og kommunen opplyser om at dette kurset baserer seg på kognitiv (sanse, oppfatte, erfaring) adferdsteorier - pluss forståelse av sammenhenger mellom stress, belastninger og mestring.

- Vi skal ha fokus på å kartlegge egne belastninger og egne mestrings- og tankesett.

- Med andre ord mener dere at stress kan mestres?

- Ja, det er det ingen tvil om det - stress kan mestres og forebygges ved hjelp av god kunnskap og verktøy som vi skal lære om i gruppa. Vi benytter assistert selvhjelp som er et fleksibelt verktøy som brukes i både individuelle og gruppebaserte tilbud. sier Gundersen.

- Assistert selvhjelp er laget for bruk med metoden veiledet selvhjelp, og det faglige innholdet er basert på anerkjente metoder og behandling, med særlig vekt på kognitiv terapi.

Hjemmelekser

Deltagerne vil ikke bare jobbe sammen hver tirsdag, de vil også få hjemmelekser, ha øvelser og se filmer.

Et poeng med å samles i ei gruppe er at det er langt lettere å takle utfordringer når en har noen å dele dem med. Å snakke sammen er et godt utgangspunkt.

- Pandemien har vel ikke gjort det enklere?

- Nei, det er klart, men det er nok de som hadde det vanskeligst fra før som har fått det verst.

Psykologiske vitaminer

Det er Helsedirektoratet som har utviklet nye apper mot psykiske plager - og mener fordelen med dette er at "de er tilgjengelig når som helst og hvor som helst".

"Tankevirus" er et av tilbudene, et selvhjelpsprogram som "inviterer brukere til å se på hverdagen sin på en ny måte i en periode på fire uker". Det heter videre ved hjelpe av "en videobasert introduksjon lærer man om psykologisk immunforsvar, tankevirus og psykologiske vitaminer".

Gundersen understreker at de ikke bruker tankevirus-appen i gruppa. - Men jeg mener den er en god anbefaling til befolkningen.

"Stressmestring" er et annet tilbud, som også kommer inn på pandemi-situasjonen. I tillegg er det laget egne apper for ungdom.