Det endte med at Porsgrunn kommune måtte ut med nærmere 80 000 kroner for saksomkostningene etter å ha gått rettens vei i Telemark tingrett. Bakgrunnen var at kommunen ønsket å avslutte leiekontrakten til Stiftelsen Porsgrunnsmuseene og museumsbyggene på Nedre Frednes. I tillegg ønsker ikke politikerne i kommunen å gi ut mer penger til en stiftelse.

Nå strekker stiftelsen ut hånden og ber om en dialog hvor de kan samarbeide med kommunen om framtiden for Nedre Frednes.

– Jeg er spent på om dette kan bidra til at kommunen kommer oss i møte, slik at vi kan sette og ned og bli enige om spillereglene, forteller styreleder Haavard Gjestland i Stiftelsen Porsgrunnsmuseene.

Tilbake til start

Det har vært en årelang konflikt mellom partene, hvor kommunen ønsker å overta museumsbyggene på Nedre Frednes og med det sikre utvikling av området. Stiftelsen på sin side trekker fram deres disposisjonsrett og mener de ikke bare kan «gi fra seg» museumsbyggene ved Nedre Frednes, uten at det vil gi videre konsekvenser.

– De mange utspill fra kommunen med ønske/krav om overtakelse av alle eller deler av SPMs eiendommer og bygninger, som er stiftelsens grunnkapital, er av styret hver gang blitt avvist med henvisning til stiftelseslovens begrensninger og styrets begrenset myndighet. Hadde styret akseptert å gi bort stiftelsens kapital, kan det ikke herske noen tvil om at dette ville ha vært i strid med styrets myndighet, og at erstatningsansvar og straffansvar ville kunne ha rammet styremedlemmene, heter det i henvendelsen til kommunen og rådmannen.

Gjestland forklarer at det ikke er mulig for dem, i henhold til stiftelsesloven, å si fra seg trehusbebyggelsen på Nedre Frednes og sitte igjen med Prestegården.

– Det er ensbetydende med nedleggelse, forteller han.

Nå som Rose-Marie Christensen har overtatt rollen som rådmann i kommunen, etter Per Wold, håper Gjestland at dette kan føre til en ny start for partene.

– Men en ny rådmann håper vi å kunne starte med blanke ark og at det er en som kan se på tingene med nye øyne, sier styrelederen.

Planer

Stiftelsen har tidligere laget tegninger med forslag for hvordan områdene ved Nedre Frednes, som de disponerer, kan utvikles videre.

– Vi har en felles enighet om utvikling for området her nede, med felles interesser. Men vi som disponerer må legge premissene for hvordan det skal være, forteller Gjestland.

Politikere i kommunen og fylkeskommunen har tidligere uttalt at både kunstnerbolig, galleri, håndverksbedrifter, kafeer og handel er forslag for å styrke området og besøket dit.

Etter alle disse årene syntes Gjestland det fortsatt er vanskelig å begripe hvordan situasjonen har blitt som den har blitt. Men håper at dette vil bidra til at partene kan ta et steg videre.

– Dette er ment som en velment dialog slik at vi får løst opp i problemområdet og får felles forståelse.

Rose-Marie Christensen, rådmann i Porsgrunn kommune, forteller at hun allerede har satt seg inn i saken og er kjent med situasjonen. Hun meddeler at de er positive til et møte med stiftelsen.

– Det er klart vi er interessert i dialog og så har jeg ikke lyst til å si så mye mer om det, bekrefter hun.

– Når vil et møte eventuelt kunne finne sted?

– Det er ikke berammet noe møte ennå, men det jobbes det med, avslutter rådmannen.