Gå til sidens hovedinnhold

Strammer inn og starter massetesting

SKIEN: Kommunedirektør Karin Finnerud følger anbefalingene fra kommuneoverlegen og går for å stramme inn på hvor mange som kan møtes. Samtidig starter kommunen massetesting av elever.

Det er hovedkonklusjonen i den innstillingen som kommunedirektøren nå har lagt fram overfor formannskapet i Skien, som møtes til et ekstraordinært møte onsdag.

Som TA skrev mandag er dette forslagene som nå legges fram overfor formannskapet:

  • Forbud mot flere enn 5 personer på besøk i privat hjem, hage eller hytte.
  • Justering av covid-19 forskriften § 14a. Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder, således at det i tillegg til kravene i §14a også gjelder følgende
  • maks 5 personer rundt et bord, unntatt for familier som overskrider dette antallet
  • hvert bord regnes som en kohort, og det skal være minst 2 meter mellom alle kohorter
  • Innstramming av avstandsreglene knyttet til arrangementer, således at det ved arrangementer innendørs og utendørs med faste tilviste seter, alltid skal være minst 2 meter mellom alle som ikke er hverandres nærmeste.
  • Andre tiltak:
  • Skien kommune planlegger oppstart av jevnlig testing av ungdomsskole – og videregående elever, fra og med uke 19.
  • Informasjonsmøte med skjenke- og serveringsbransjen 6 mai.
  • Kommunikasjon og dialog med russen

Ytterligere tiltak

Kommunedirektøren skriver dette i sitt forslag til formannskapet:

På grunnlag av den økende smittesituasjonen i Skien siste 14 dager – basert på utbrudd tilknyttet rusmiljø og de utfordringene og mulige konsekvensene dette medfører – anbefales det at kommunen iverksetter ytterligere restriksjoner for å begrense den sosiale omgangen hovedsakelig for den unge voksne og voksne delen av befolkningen, i håp om at dette kan redusere smittespredningen generelt, og samtidig også skåne barn og unge fra gjentatte karantener og framtidige restriksjoner som også rammer deres hverdagsaktivitet.»

Kommuneoverlegens risikovurdering

«Skien kommune har nå dobling av smittetall, og økning av risikonivå fra N3 til N4. (se kommuneoverlegens risikovurdering for ytterligere detaljer vedrørende smittesituasjonen). Hovedparten av økningen – ca. 2/3 – utgjøres av smitteutbrudd i tilknytning til rusmiljøet i Skien. Vi ser i øvrig at det kan være en «overgangssone» mellom dette utbruddet og øvrige av de positive de siste 14 dagene – både via smitte i sosiale settinger, og via smitte til tjenesteytere, til familiemedlemmer og venner. Vi ser også at smitten derfra brer seg videre ut i skoler og barnehager, til arbeidsplasser, fritidsarenaer og til nye sosiale sammenhenger.

Vi har smitte inn i flere skoler (især videregående skoler), og flere øvrige skoler og barnehager som rammes av karantener og ventekarantener. Vi har også nå et utbrudd knyttet til et serveringssted, og smitte tilknyttet treningssenter, i tillegg til øvrige arbeidsplasser.

Gjennomsnittsalder blant de smittede i Skien i uke 17 er 33 år, og ca. 27 % av de smittede i Skien er under 20 år i uke 17. Det er fremdeles et lavt antall, under 10 %, som har ukjent smittevei. Vi ser at smittebildet fremdeles preges av spredning ved sosiale settinger både i og utenfor hjemmet, og at smitten sprer seg både innad i de sosiale settingene, og dessverre også ut av disse, og inn i andre sosiale settinger. Gjennomgående er det de unge voksne og voksne som står for hovedparten av smittespredningen, men hvor både eldre og yngre rammes ved at de smittes i hjemmet og dermed setter sine omgivelser i karantener og ventekarantener: skoler og barnehager, fritidsklubber, arbeidsplasser.

Fordi vi nå ser økende smittespredning ikke bare i tilknytning til det aktuelle utbruddet tilknyttet rusmiljøet i kommunen – men også til dels som konsekvens av dette utbruddet – kan konsekvensene av ikke å iverksette ytterligere rammer som begrenser den sosiale omgangen for den delen av befolkningen som står for hovedparten av smittespredningen, gjøre at både TISK-kapasitet og ikke minst kapasitet i kommunens helsetjenester, kan overskrides og ramme befolkningen ytterligere.»