Stort område sperret av - blir vakthold her hele pinsen

BAMBLE: En enebolig i Rørholtveien brant i går ned til grunnen. Fortsatt er et stort område sperret av på grunn av fare for eksplosjon og spredning.