Det uttaler Gisle Lunde som leder Gulset nærmiljøsenter, en frivilligsentral for Gulset og Skotfoss.

Hundrevis av trengende

- Siden kommunen ikke har slike tilbud, er det frivillige som har stått for å hente, pakke og dele ut mat fra Gulsetsenteret.

Det er fra tidligere kjent at barnefattigdommen i Skien er stor.

- Da korona-krise kom i tillegg ble behovet enda større. Vi startet opp med matutdeling uka før påske. 300 personer ble hjulpet bare på Gulset. 800 til sammen på sentrene i Siljan, Klyve og Herøya og Gulset.

- Vi har systemer for å få til prosjekt som matutdelingen i bydelen til høsten. Det kan faktisk se ut som at behovet er økende. En grunn til at vi kan holde det gående er at Sparebankstiftelsen har bidratt med flere hundre tusen kroner.

Matprosjektet er et samarbeid mellom nærmiljøsenteret og skolene i området.

Leir i sommer

For kort tid siden var det et møte i forum for nærmiljø og oppvekst med aktører fra Gulset og Skotfoss. En rekke saker ble drøfter der.

Det kom fram at to tilbud for unge i 5. til 7. trinn blir avviklet. På samme tid ble det klart at staten gir tilskudd for at barnefamilier kan dra på leir i sommer.

Gulsetdagene blir det siste helg i september, mens Gulsetkonferansen arrangeres 11. november.

- Dette er gledelig, folk har nå behov for å komme i gang igjen og bygge fellesskap.