Gå til sidens hovedinnhold

Disse tre sier nei til å bli med i stor-Grenland

Artikkelen er over 6 år gammel

KRAGERØ: Kragerø Arbeiderparti går til valg på at Kragerø skal forbli en egen kommune. Også i Høyre og Frp er det betydelig skepsis mot et framtidig stor-Grenland.

Kragerø Arbeiderparti velger å konkludere allerede nå, selv om utredningen av en mulig storkommune i Grenland bare så vidt har kommet i gang.

– Selv om Kragerø skulle bli stående som en selvstendig kommune etter at kommunegrensene er tegnet på nytt, så vil vi uansett ha et utstrakt samarbeid med Grenland. Vi vil fortsatt være avhengig av at Grenland fortsetter å utvikle seg som et kraftsentrum i vår region, sier Kragerø Aps ordførerkandidat, Jone Blikra.

STOR NOK

Blikra mener det er flere ting som taler for at Kragerø bør bestå som egen kommune.

– Med snaut 11 000 innbyggere ligger ikke Kragerø langt unna det som er anbefalt befolkningstall for levedyktige kommuner. Her nevnes ofte mellom 12 000 og 15 000 innbyggere som god kommunestørrelse. Dessuten har Kragerø et klart definert sentrum, i motsetning til mange andre mindre kommuner, sier Blikra.

Han legger også vekt på at Kragerø har et spesielt ansvar sin unike skjærgård, som er av nasjonal verdi.

– Jeg tror at politikere med et nært forhold og god kunnskap om skjærgården, er de beste til å forvalte den. I en storkommune er jeg redd for at fokuset på skjærgården blir mindre, sier Blikra.

SMÅ JUSTERINGER

Kragerø Arbeiderparti åpner imidlertid opp for å justere Kragerøs grenser noe, dersom nabokommunene synes det er fornuftig. Jone Blikra mener det blant annet kan være naturlig å se på grensene mot Drangedal og Bamble.

– Vest-Bamble og Valle kan være aktuelle områder for innlemmelse i Kragerø. Det samme kan gjelde Kroken i Drangedal.

TROLIG FLERTALL

Mye tyder på at det kan bli et klart flertall Kragerø kommunestyre etter valget, for å si nei til stor-Grenland.

Partileder Reidar Skoglund i Kragerø Høyre sier at han ikke kan se ett eneste godt argument for at Kragerø skal bli en del av Grenland.

– Kragerø vil bli et utkantområde i en storkommune. Jeg har mer tro på å utvikle Kragerø som et sentrum mellom Arendal og Porsgrunn, sier Skoglund.

– Vi er godt i gang med å diskutere vårt program for neste valgperiode, og jeg har så langt ikke registrert noen interesse i vårt parti for at Kragerø skal bli en del av stor-Grenland.

Også Skoglund mener at grensejusteringer mot nabokommunene er mer aktuelt. Lederen av Kragerø Frp, Thorleif Vikre, opplyser at også hans parti heller mot å si nei til Grenland.

– Kragerø er i dag av en størrelse som ikke er kritisk i forhold til å kunne tilby faglig forsvarlige tjenester. I vårt foreløpige program har vi konkludert med at Kragerø bør stå alene, sier Fluer Vikre. – I en situasjon der Drangedal finner ut at de ikke kan fortsette alene, vil det være naturlig å se på om deler av Drangedal bør innlemmes i Kragerø. Det samme gjelder også Gjerstad, sier Fluer Vikre.

– Jeg tror at utredningen om stor-Grenland raskt vil bli parkert. Når den situasjonen foreligger, vil det være naturlig at Kragerø tar kontakt med nabokommunene. Ordførerne i Grenlandssamarbeidet skal møtes i Porsgrunn i morgen, for å drøfte veien videre.