De tre siste torsdagene har barn fra fem forskjellige barnehager i sentrumsområdet møtt hverandre på Grane-banen. Prosjektet har fått navnet «Vennskap i bevegelse» og skal inkludere, aktivisere, integrere og ikke minst skape nye vennskap og større trygghet før barna begynner på Lunde barneskole etter sommeren.

Kan være skummelt

– Her ønsker vi å kople barna, skolestarterne som bor i nærmiljøet, i de fem forskjellige barnehagene, sammen for å knytte vennskap og bli kjent før skolestart. Det å starte på skolen kan være skummelt for mange, og nå har vi nesten et helt kull med førsteklassinger her så dette er veldig bra og viktig, sier Tarjei Dale og smiler.

Han er både styreleder i Skiens Grane og initiativtaker til prosjektet.

Rundt ham er det også mange og store smil. Barna leker i en time før det er inn på klubbhuset for et fellesmåltid.

– Dette er ett av mine hjertebarn. Integrering er et stort begrep, her er det snakk om både inn til skolen og på tvers av barnehagene, sier Dale.

Flere står sammen

Det er også litt av et lag Dale har satt sammen. I tillegg til barnehagene Bakken, Duestien, Lundedalen, Falkum og Tabernaklet, er flere gode krefter med på prosjektet.

– Her har vi med elever fra Hjalmar videregående, idrettselever i tredje som har praksisen sin her, vi har med Aktiv365-elever fra Lunde barneskole, som også er aktivitetsledere, idrettskretsen og Meny som sørger for maten, roser han.

Selv vil Tarjei Dale helst ha en rolle i bakgrunnen, men han brenner virkelig for dette og følger opp et lignende prosjekt fra 2015.

Da var det de litt større barna som skulle aktiviseres og integreres, nå er det altså skolestarterne.

– Dette ønsker vi å få til hvert år, det er planen. Nå har vi skaffet oss gode erfaringer og alle barnehagene har vært kjempepositive, de er med og bidrar slik at de også blir kjent med hverandre, forteller han og fortsetter:

– Vi ønsker også at barna skal bli kjent med Grane. Det ligger en rekrutteringsbit her siden vi ønsker å få barna inn i Grane fra høsten når de begynner på skolen. Vi jobber med å få til et mer allsidig tilbud, ikke bare fotball. Med allidrett håper vi å ivareta flere.

Granedagen

Tarjei Dale forteller også om klubbkvelder og fotball for voksne hver søndag klokka 20.00. I tillegg til Granedagen førstkommende lørdag. Da fyller Grane 111 år og de inviterer til en skikkelig familiefest fra klokka 12.

– Der håper vi å se mange. På klubbkveldene kan folk få sett fotball eller spille Playstation. Det er for alle, men her har vi siktet oss spesielt inn mot ungdommen. Vi ser det er et stort potensial, men vi har brukt Playstation-en til guttungen og tv-en har vi lånt av en a-lagsspiller, så vi håper å få inn midler til å ruste opp anlegget. Vi må i tillegg fikse doen og varmepumpa virker ikke. Nå har vi brukt opp sparepengene på nytt tak. Det er ikke så mye midler vi trenger heller, men vi håper at vi får på plass noe, for vi er på gang med mye som vi har lyst til å videreutvikle, avslutter Tarjei Dale.