Det sier Hans Kristian Lahus. Han har sammen med Bård Hermansen, Nina Fåne og Dan Olav Norheim vært med i aksjonsgruppa «Bevar Svenseid skule».

Tirsdag kveld var det et folkemøte i protest mot kommunedirektørens budsjettforslag for 2022. Det gikk ut på å rive bygningen og bygge en modulbarnehage i stedet. En tilstandsrapport konkluderte med at det krever store investeringer å få den gamle skolen opp til en standard som er god nok til drift av barnehage.

Mest lettet

Det tok ikke mange minuttene fra vedtaket i Nome formannskap til det ble spredt på sosiale medier og nettaviser.

– En ser allerede et stort lokalt engasjement på sosiale medier. Det er tydelig at en hel bygd fulgte spent med. Vi er aller mest lettet, sier han.

Han konstaterer med glede at lokaldemokratiet fungerer.

– Vi har blitt hørt, politikerne har tatt seg tid og lytter og møter når vi inviterer til folkemøte. De tør å gå imot når kommunedirektøren legger fram et så radikalt forslag, sier han fornøyd med at de har nådd fram med budskapet.

– Jeg tror det nok er mange som ser på dette som en investering i Nordbygda og i den verdiskapninga vi har her med boligutvikling og fine tomter.

Lys framtid

Med en rehabilitert barnehage ser framtida lys ut, og det er også en fordel økonomisk.

– Det er mer å økonomisk å bygge på et eksisterende bygg. Modulbarnehagen ga ikke sammenlignbare tall. Det var sett i et 15 års perspektiv mot oppussing i 40 år, det er desidert det billigste alternativet, slår han fast.

Ikke minst er det viktig for folk på Svenseid å kunne bevare bygget som har stått der i mer enn 100 år.

– En må ikke undervurdere kraften i det. En kan ikke bare rive det som er gammelt, det har en verdi. Det er viktig for oss, og det fikk vi fram på en fin måte under folkemøte. Dagens vedtak er en seier for oss som er opptatt av arv, tradisjon, historie og kultur, slår Lahus fast.

Solid overskudd

Politikerne i formannskapet viste hjerterom i trange økonomiske tider. Men det er også lettere når alt ser lysere ut. Økonomisjef Anja Hjelset kunne legge fram en positiv nyhet. Pr. 11. november ser Nome kommune til å gå ut dette året med et solid millionoverskudd.

Det er foreslått avsatt i forslag til regulert budsjett 10,8 millioner til disposisjonsfond. Teoretisk er det mulig bruk av et disposisjonsfond neste år til 14,7 millioner kroner (i den summen er det inkludert 275 000 kroner til mobilmast i Helgen).

– Har vi noen gang hatt det, undret hun og presiserte samtidig at hun ønsket at noen av pengene kunne bli satt i fond.

Det ønsker også ordfører Bjørg Tveito Lundefaret.

– Vi kunne ikke rustet opp Svenseid barnehage om vi ikke hadde midler til det. Det beror på at vi har et godt resultat. Hvis ikke hadde mer vært mer krevende. Nå kommer det alle til gode, men håper også at det blir litt til fond, sier hun til TA.

Hun bekrefter at den store motstanden har virket inn.

– Det har vært en helhetsvurdering, men vi har lyttet til det som har blitt sagt. Hadde det vært helt umulig økonomisk, hadde det sittet lenger inne å få det til, sier hun.

Men nå blir det lagt inn ti millioner i driftskostnader for 2022, og en investeringskostnad på ti millioner, pluss renter over 40 år. Totalt blir det 26 millioner.

Kun Høyre imot

Dette vedtaket var kun mot Høyres stemme.

Frp kom med tydelige signaler allerede etter befaringen på mandag i forrige uke. De vil ruste opp den nåværende barnehagen. På folkemøtet fulgte SV og MDG opp, de vil også pusse opp barnehagen.

På torsdagens møte i samfunnsutviklingsutvalget kom det helt tydelige signaler fra posisjonen: «Utvalget ber formannskapet vurdere alternativ 1 som framtidig løsning for Svenseid barnehage. Posisjonen vil komme tilbake til finansiering av tiltaket i forbindelse med formannskapets behandling 30. november.»

Nå blir saken endelig vedtatt i kommunestyret 14. desember. Men det er helt klart at barnehagen på Svenseid blir reddet.

– Nå blir det jubel på Svenseid.

– Det har jeg full forståelse for, svarer ordføreren.

Mye engasjement

Da saken ble tatt opp i formannskapsmøtet i forbindelse med budsjettet for 2022, fortalte hun om pågangsmotet på Svenseid.

– Det har vært mye engasjement i saken med et folkemøte på Svenseid. Det var et ryddig møte uten usakligheter, og gode innlegg som ble lagt fram på en fin og respektabel måte.

Frp ønsket også å legge inn 100 000 kroner til en varmestue/grillhytte som barnehagen kan benytte i barnehageperioden, men fikk kun sin egen stemme til dette.

Høyre ønsket som alle andre et barnehagetilbud.

– Det er framtidsrettet, men fleksibelt. Det er viktig med et bra tilbud i Helgen og Svenseid som grenser til kommuner i vekst, argumenterte Egil Stokken. Men han ønsket at kommunen skulle eie modulløsningene og ikke leie, slik kommunedirektøren foreslo.

Han mente at det var mer riktig å starte med en modulbarnehage som kunne justeres etter antall barn. Det gir nye lokaliteter og topp moderne løsninger, sa han.

– Det er bra at vi kan satse på Svenseid, sa Jostein Rønningen (Ap). Han var skeptisk til at Sweco-rapporten pekte på at mye av det gamle materialet ikke var godt nok.

– De bygde godt før i tida, det gjør vi ikke lenger. Men det er et stort bygg, og vi må være tydelig på hvor mye vi trenger. En etasje ned kan være nok. Oppe kan de være lager eller hva som helst. Det må være behovsfornuftig.

Bekymret for dyr strøm

På forslag fra Gry-Anette Rekanes Amundsen vil også formannskapet gi penger til hardt trengende nå i desember. Etter en lang runde med innspill og forslag endte det med å gi 560 000 kroner. Et forslag fra Ap og Sp om 60 000 til Frelsesarmeens julegryter ble trukket. I stedet gikk formannskapet med bakgrunn i høye strømpriser å innvilge 560 000 til julegrytene merket matkasse/gavekort til innbyggere i kommunen.

Det blir gjort i forbindelse med julekurvene som blir delt ut før jul.

– Det er fantastisk å høre at du har de tankene, repliserte Linda Thorstensen som er en del av teamet bak dette arbeidet, og hun også brenner for de som har det litt vanskelig.

– Det er fint å kunne vise hjerterom, selv om det er litt trangt økonomisk. Men det er mye lettere nå enn i fjor (da gikk Nome kommune mot et millionunderskudd, men det ble korrigert til pluss i ettertid red.anm.). Da kunne vi ikke gitt 500 000 på sparket, forklarer ordføreren.

Hun var også svært fornøyd med at dette ble en enkel løsning å administrere.

– Dette er så lite byråkratisk som mulig.

En jubilant som fyller 125 år kan også vente seg en gavesjekk fra formannskapet i Nome.