Det vil si Ap og Sp som sitter med makten og kjøttvekta i kommunestyret. Konklusjonen lar vente på seg, og svaret får vi først i formannskapet førstkommende tirsdag.

Saken blir avgjort i kommunestyremøte 14. desember.

Kommunedirektøren går i sitt budsjettforslag for 2022 inn for å rive bygningen og etablere en modulbarnehage i stedet. En tilstandsrapport konkluderer med at det krever store investeringer å få den gamle skolen opp til en standard som er god nok til drift av barnehage.

Ja fra opposisjonen

Frp kom med tydelige signaler etter befaringen på mandag. De vil ruste opp den nåværende barnehagen, og Gry-Anette Rekanes Amundsen gjentok argumentene for det. Kristoffer Sannerholt i SV er noe så sjeldent som enige med Frp, og MDG argumenterte også for å ruste opp barnehagebygget.

Men ordfører Bjørg Tveito Lundefaret og Ap som utgjør flertallet vil fortsatt ikke komme med sin avgjørelse.

– Vi har hørt gode argumenter, og nå må vi diskutere fram til mandag. Men det jeg har hørt her har gjort inntrykk, men det har ikke kommet noe nytt fram, som vi ikke visste fra før. Jeg har stor respekt for engasjementet, og så må vi finne en løsning som duger, sier hun til TA etter debatten på grendehuset Donk.

Varaordfører Anders Hjelseth (Sp) fra Helgen kjenner seg godt igjen i den usikre situasjonen som Svenseid barnehage befinner seg i, og han strekker seg til å si at han ønsker at usikkerheten skal bli borte.

– Senterpartiet hadde lyst til å si ja, mener møteleder Hans Kristian Lahus. Sammen med Bård Hermansen, Nina Fåne og Dan Olav Norheim sitter han i aksjonsgruppa «Bevar Svenseid skule» som inviterte til folkemøtet.

De fikk gode skussmål og var godt fornøyd sjøl også.

– Det var viktig å få fram bredden saken, og jeg oppfattet at politikere og administrasjon lyttet til oss. Det ble en saklig og balansert framstilling. Vi fikk vist at folk fra Nordbygda er halvtamme, sier Lahus spøkefullt. Han fikk fram en krystallklar argumentasjon for et oppgradert historisk bygg og ikke ti år med midlertidige brakker. Han høstet mest applaus etter sin tale.

Lahus var også godt fornøyd med oppmøtet.

– Det kom 70 frammøtte, det var flere enn vi hadde trodd på forhånd, sier han.

Mange ville ta ordet, og det var ikke bare nordbygdinger, både lundeheringer og flåbygdinger reiste seg opp for å vise sin støtte. Deriblant Harald Ovenstrøm som kunne fortelle at Svenseid skole ble bygd i 1867.

Først etter to og halv time var folkemøtet over.

Gode argument

TA har tidligere skrevet om tre generasjoner som ønsker at barnehagen skal bestå.

To av dem var til stede, Bjarne og Anon Hermansen. Den yngste lå nok og sov.

– Jeg er fornøyd med debatten. Det kom mange gode argument. Kommuneledelsen skal få et problem med å gå imot, mener bestefar Hermansen.

Han fikk et håp.

– Vi må se det i et lengre perspektiv, ikke bare ti år, sier han og mener at politikerne ble satt til veggs.

Kun en stemme for

TA registrerte kun en motstemme i folkemøtet. Inger Norendal var tøff nok til å argumentere for modulløsningen.

– Det er viktig med en positiv framtid for barnehagen. Jeg føler at det som kommer fram er at det er viktig å bevare et bygg. Jeg vil ha et godt oppvekstmiljø for ungene og de ansatte, sier hun.

Sjøl har hun jobbet mange år i barnehage, men aldri i Svenseid.

– Jeg har bare vært på besøk, og det er veldig dårlig forhold. Jeg ble så glad da jeg hørte at de skulle få en ny barnehage. Endelig, tenkte jeg. Jeg er overrasket over den motstanden som har kommet fram.

Men hun var ikke redd for å si sin mening.

– Jeg tenker at det er demokratiet. De må tåle å høre et annet utgangspunkt. Det blir spennende å se hva som skjer.

Nina Fåne argumenterte mot og fortalte om sine dårlige erfaringer med brakkeløsninger.

– Jeg har ikke hørt om noen som har vært fornøyd med det.

Det var hun som fikk ballen til å rulle. Hun inviterte ordføreren på besøk, og det er etter dette tilstanden til barnehagen har kommet på dagsorden.

Hun påpekte at bygget har en utrolig stor verdi.

– Blir det revet, så er det borte for bestandig. Hva vil vi etterlate oss, spurte hun forsamlingen.

Tøft å rive

Etatssjef i samfunnsutvikling Frid Berge poengterte at det er dyrt å være fattig, og at det ikke er lett for kommunen. Investeringsmidler kan ikke brukes til vedlikehold.

– Det er en utfordring og gjør det fryktelig vanskelig for oss.

Hun innrømte også at det var tøft å være med på en vurdering med riving av bygget.

– Jeg har følelser for dette bygget, og jeg ble tatt veldig godt imot her.

Hun var takknemlig for innspillene og perspektivene som hun skal ta med seg videre.

Befaring

Mandag var det befaring på Svenseid med politikere fra kommunestyret, eiendomssjef Tor Olaf Sannerholt og aksjonsgruppa.

Det har tidligere kommet fram at det er mye som må gjøres med dagens barnehage. Det går både på byggetekniske forhold, som lekkasjer, råte, manglende ventilasjon, dårlig isolasjon og utdaterte rør. Men også på funksjonalitet innvendig. Den ene avdelingen holder blant annet til i en gymsal, uten noen videre rominndeling.

Men under befaringen kom det også fram at de ansatte og barna blir plaget med at det stadig kommer opp en kloakklukt. Garderobeforholdene er for små for barna, personalet har ikke garderobe. Personalet har sitt rom i andre etasje. Det holder ikke mål i forhold til rømningsveier i det hele tatt, arbeidsforholdene er også dårlig for de ansatte og det er dårlig luft i bygget.

– Vi ønsker en barnehage som holder dagens standard for barna og de ansatte, sier barnehageleder Lene Evju Kolstad. Hun er spent på hva en rehabilitering vil innebære, og ønsker ikke en halvgod løsning.