– Det var en stor ære å få delta, og Porsgrunn uttrykte solidaritet med våre venner i Ukraina, forteller Kåss.

Tirsdag ettermiddag denne uka deltok porsgrunnsordføreren under Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa også kjent under forkortelsen OSSE. Sikkerhetsorganisasjonens fokus er konflikthåndtering, og jobber primært med å hinrde at konflikter oppstår, samt megle ved eventuelle konflikter.

Porsgrunn kommune, Lviv kommune i Ukraina, Liechtenstein og en menneskerettighetsorganisasjon i Romania var invitert til å fortelle om ulike aspekter ved å håndtere flyktningsituasjonen fra Ukraina.

– Det gjorde stort inntrykk å høre om hvordan Ukrainske byer tok imot hundretusener av internt fordrevne. Porsgrunn og Liechtenstein er lenger unna konflikten og fortalte om integrering og hjelp til flyktningene som har måttet forlate Ukraina, forteller Kåss og tilføyer:

– Tilhørerne ga uttrykk for at erfaringene fra Porsgrunn var nyttige. Jeg håper at vårt bidrag i møtet kan inspirere flest mulig lokalsamfunn til å hjelpe flyktninger. Jeg fortalte at vi vil hjelpe så mange som det er behov så lenge det er nødvendig.

Kåss forteller at det betyr mye, at jobben som gjøres i Porsgrunn verdsettes.

– Det varmet å høre den takknemligheten de ukrainske representantene ga uttrykk for midt oppi de enorme belastningene de står i. Russland var også med i møtet, og jeg håper at Russlands ledere snart forstår at de må slutte krigen.

Organisasjonen har 57 medlemsland fra Europa, Sentral-Asia og Nord-Amerika og startet med et møte i den finske hovedstaden Helsingfors i 1975. Den har sitt hovedsete i Wien.