Thea Fjørtoft satte i gang og for bare uker siden kom meldingen om at prosjektet får inntil 300 000 kroner fra Regionalt forskingsfond. Prosjekttittel: «Blikk for opplevelse: dissekere fysiske kulturoppsetninger for å muliggjøre økt inkludering i virtuelle kulturoppsetninger».

Fjørtofts kulturproduksjon samarbeidet i dette med Telemark næringshage AS, som er prosjekteier, og Universitetet i Sørøst-Norge og dets forskermiljø.

Forskingen skal skje på Neslandsvatn der Fjørtoft har sitt hovedkvarter.

Rigmor Baraas er forskingsleder i I-merse, en tverrfakultær forskingsgruppe, og prosjektleder for dette pilotprosjektet.

Utvidet virkelighet

– Det var i fjor at jeg på grunn av pandemien måtte kansellere «Froskebobler» for de fra fire til 10 år, og etter det sto det klart for meg at det kunne være en mulighet for at forestillingen kunne formidles via digitale plattformer, sier Thea Fjørtoft.

Et nøkkelbegrep er utvidet virkelighet (XR) som refererer til plattformene Virtual Reality (VR).

– Det er jo også naturlig at vi som er kunstnere henger med i den teknologiske utviklingen. I tillegg er det et poeng at det å slippe eksempelvis lange flyreiser er bærekraftig.

VR-briller for barn

Det er syn og hørsel som vil bli i fokus i første omgang, og det vil blant annet handle om å finne ut på hvilken måte teknologien kan tilrettelegges og utvikles – hvordan skal teknologien i VR-briller tilrettelegges for barn?

– Og dette inngår i kjernen i Det kulturelle skolesekker som skal gi alle unge tilgang til profesjonelle kulturopplevelser.

– Kan ikke digitalisert teater pasifisere de unge?

– Det skal en ikke se bort fra. Fysisk teater gir flotte fellesopplevelser, men vi må jo prøve ut dette først, se hva vi konkret finner – og så får vi vurdere, det ene utelukker ikke det andre.

Næringsdrivende

I sin beskrivelse av prosjektet trekker Fjørtoft fram at den digitale teknologien «endrer hvordan tilbydere av kunst og kultur skal arbeide for å utvikle kunst- og kulturtilbudet for barn og unge, samt hvordan teknologisk innovasjon innenfor disse fagområdene skal gjøres tilgjengelig i utdanningssammenheng og for næringsdrivende innen fagfeltet».

Det er snakk om å «gi nytt liv til kunst- og kultursektoren, noe som er spesielt viktig når vi ikke kan komme oss ut for å utforske disse opplevelsene personlig».

Viktig er at kulturopplevelsene «skal være tilgjengelig og mottakelig for flest mulig, uavhengig av funksjonsnivå, på en formidlingsplattform basert på innovative teknologiske løsninger».

Millioner fordelt på sju prosjekter

2,1 millioner kroner har Regionalt forskingsfond bevilget i alt på sju prosjekter. Det heter: «Hver av aktørene får inntil 300 000 kroner til innledende forskingsarbeid».

Et av disse er altså prosjektet til Fjørtoft.

Styreleder Sven Tore Løkslid i fondet uttaler på fylkeskommunens nettsider: – Prosjektene som får støtte i denne tildelingsrunden, har presentert spennende ideer som kan omdannes til solide forskingsprosjekter. Disse kan ha et stort potensial for verdiskaping innenfor næringer som er viktige for regionen vår.

Meningen er at denne støtten kan benyttes til å forskingsprosjekter som kan gi videre støtte fra forskingsfondet, forskingsrådet eller EU-programmer.

Løkslid igjen: – Jeg oppfordrer alle virksomheter som sitter på gode ideer, i offentlig og privat sektor, til å søke om midler ved neste korsvei. Fondet ønsker å bidra til viktig og nødvendig innovasjon i Vestfold og Telemark.

Foruten Telemark næringshage AS har disse fått midler i denne runde:

Wai Environmental Solutions AS – produksjon av bærekraftig biokull

Sensovann AS – analysesystem for hjertesviktovervåking

Rehabiliteringssenteret Air AS – analyser av regionale forskjeller for utenforskap

Evidencebased treningsklinikk AS – utvikling av modell for samhandling mellom kommune, fastlege, pasient og de som tilbyr livsstilsrelaterte helsetjenester

Universitetet i Sørøst-Norge – kunnskap om bruk av bioolje

Seram Coatings AS – et bedre belegg for å forlenge levetid på verktøy