Det er Vest-Telemark Blad som melder dette.

Det var utearbeider ved administrasjonsbygget ved den tidligere videregående skolen i Seljord som ble stanset. Arbeidet som ble utført skulle resultere i parkeringsplasser.

VTB skriver at det ikke var søkt om tillatelse fra Vestfold og Telemark fylkeskommune til å utføre dette arbeidet, og at den formelle søknaden først ble sendt dagen etter arbeidet ble stanset.

– En misforståelse, sier Truls Moen, eiendomssjef i Vestfold og Telemark fylkeskommune, til VTB.

Seljord kommune vil ikke kalle det som er gjort for ulovlig arbeid, men minner om at det bare var søkt om å bygge om administrasjonsbygget og gjøre en fasadeendring.

VTB skriver at det er Vestfold og Telemark fylkeskommune som er byggherre, Rambøll som er ansvarlig søker og at Viking Bygg AS er entreprenør.