Det går fram av en pressemelding fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Regjeringen, departementet eller direktoratet

Fylkesmannen er Per Arne Olsen, og han uttaler i forbindelse med at "fylkesmann" blir til "statsforvalter":

- Det nye navnet beskriver hvem vi representerer, nemlig statsforvaltningen, eller regjeringen, departementet eller direktoratet. Og det beskriver oppgaven vår, som er å forvalte interessene til staten i fylket.

Olsen peker også på:

- Det er et navn som gjør at vi ikke lenge kan forveksles med fylkeskommunen. Navnet er kort og ujålete, og det kan brukes både på embete og på person.

- Vi tror navnet har alle muligheter til å bli et solid og varig egennavn.

Beslutning og sosiale medier

Det var mandag at Kommunal- og moderniseringsdepartementet informerte om at fylkesmannen ville få et nytt og kjønnsnøytralt navn.

Regjeringen fattet beslutning i mars. Flere navneforslag ble vurdert, også de som kom fra sosiale medier.

For vår region sin del blir navnet: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Det vil være gjeldende fra 1. januar 2021.