Gå til sidens hovedinnhold

Stevneplassen kan bli redningen

SKIEN: Leieavtalen for de med nedsatt funksjonsevne i Skien går ut i år og kan ikke forlenges. Det pekes på Stevneplassen.

Innstillingen gjøres av kommunedirektøren/rådmannen, og saken kommer snart opp i helseutvalget.

Det handler om dagtilbudet MATS som holder til på Strømdalsjordet.

Trygt ute

Kommunedirektøren/rådmannen peker på målsettingen "om at kommunen skal gjøre det lettere å leve med funksjonsnedsettelser og den enkelte skal kunne leve mest mulig selvstendig i tråd med egne ønsker".

En ny lokalisering må derfor være funksjonell, ha nærhet til brukerne med trygge uteområder.

Før sommeren

Fem ulike lokasjoner er vurdert, inkludert bygg på Klosterskogen og Marensro-tomta. Men Stevneplassen og hall B utpeker seg.

Det pekes på at områdene ute "er trygge, funksjonelle og godt tilrettelagt for fysisk aktivitet". Mange av brukerne vil bo i nærheten.

På samme tid understrekes det at det skal utredes mer og at en sak kommer opp til politisk behandling før sommeren.

Administrasjonen understreker at den ville sette pris på politiske signaler om hvordan det skal prioriteres.

Fram til et nytt sted er på plass, er det sannsynlig at en må skaffe seg midlertidige lokaler.