Den andre eieren er Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Det foreslåtte tilskuddet på 4,2 millioner kroner, innstilling fra kommunedirektøren/rådmannen, blir vurdert i neste møte i utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet.

Nær 30 millioner fra staten

I saksdokumentene kommer det fram at det statlige tilskuddet for 2021 er satt til 29,6 millioner kroner, en økning på 5,17 prosent - det skyldes korona-situasjonen.

En oversikt over driftsinntektene for 2019 er dessuten med og viser at staten da bidro med 27,4 millioner kroner, fylkeskommunen - fire millioner, Skien kommune - fire millioner, driftstilskudd staten i forbindelse med Ibsen Awards var på 3,9 millioner, billett- og programsalg - 2,6 millioner og andre inntekter - 2,5 millioner. Sum driftsinntekter 2019 i alt: 46,6 millioner kroner.

Skien bidrar til Ibsen Awards, i 2020 med 964 500 kroner.

Kommunen ga teatret 4,1 millioner i 2020, og hundretusen mindre enn det i 2019.

Det er en forutsetning for statstilskuddet at det er fordeling mellom de offentlige tilskuddspartene - 30 prosent fra regionen og 70 prosent fra staten.