Det kommer fram av informasjon fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Og utgangspunktet er "Klimasats" - en støtteordning for kommuner som vil minske utslipp av klimagasser og være med på omstilling til "lavutslippssamfunnet".

Seljord får også støtte til elektrisk hjullaster med utstyr og forprosjekt til nye Flatdal skole. Sum til førstnevnte er 140 000 kroner, tilskudd skole er 300 000 kroner.

Vil analyse parkeringen

Skien kommune får midler, nemlig 300 000 kroner, til verktøy til parkeringsanalyser. Nullvekst i persontrafikken ligger bak, og i den forbindelse inngår parkeringsstrategier. Klimatiltak i jordbruket gir 150 000 kroner.

Skien får dessuten 350 000 kroner til et klimavennlig knutepunkt for lokal godshåndtering, flere andre kommuner er med på dette prosjektet, pluss fylkeskommunen.

Miljørådgiver skal benyttes

Midt-Telemark kommune vil motta én million til klimavennlige innkjøp og klima- og miljørådgiver. Kviteseid kan se fram til 100 000 kroner til ladepunkter for kommunale tjenestebiler; Vinje får 480 000 kroner til dette, mens Porsgrunn tildeles 237 000 kroner.

Tokke skole skal opprustes, det gir 280 000 kroner i støtte, mens Nissedal kommune resirkulerer i forbindelse med klatrehall: 300 000 kroner.