– Dette har ikke vært en ideell prosess, men jeg er glad for at vi er her i dag. Mye har løst seg, sier Hilde Forberg Andersen (Mdg) under formannskapsmøtet før avstemmingen. Hun skrøt av arbeidet som har blitt gjort den siste tiden, for å komme til en enighet om veien som har skapt splid mellom Porsgrunn og Skien.

Det ekstraordinære møtet ble satt opp med en sak på blokka, riksvei 36 mellom Skjelsvikdalen i Porsgrunn og Skyggestein i Skien.

På tampen av forrige uke ble det klart at Statens vegvesen hadde gått med på kravene om å snevre inn korridoren for ny trase på riksvei 36 mellom Porsgrunn og Skien.

– Det har blitt gjort et stort arbeid med å snevre inn disse korridorene, sier ordfører Robin Kåss (Ap). Med den nye innsnevringen slipper man å skape stor usikkerhet for boligområdene i områder som Sunnjordet og Knardalstrand, kunne ordføreren fortelle videre.

– Vi får en korridor som går rundt dagens bru, det har negativ effekt det også, men det må vi leve med i dagens planprogram, sier Kåss.

– Gledelig å se

Også Trond Ingebretsen, Arbeiderpartiets gruppeleder, tok til ordet under formannskapsmøtet og mente dette ville bli noe som man vil jobbe med i mange måneder framover.

– Det er umulig å bygge ny og bred vei uten at det går utover noe. Vi må sikre slik at skadevirkningene holdes så lavt som overhodet mulig. Her kommer vi til å møte mange konflikter, sier Ingebretsen.

– Det er gledelig å se at innsnevringen som er gjort, la han til

Ingebretsen mente det ikke kom tydelig nok fram i det nye planprogrammet at det ikke støttes høybru over elva. Han la derfor inn et tilleggsforslag om at det ikke skal bli høybru over elva, hvilket ble enstemmig vedtatt.

Det var et enstemmig formannskap som stemte for rådmannens forslag til planprogram, som ifølge rådmannen gir et godt grunnlag for videre arbeid med rv. 36 Skjelsvik-Skyggestein.