Folkehelseinstituttet har allerede varslet at de seks landene Island, Malta, Nederland, Polen, Kypros og Færøyene blir røde. Dette gjelder også flere områder i Sverige og Danmark, som Värmland og Midt-Jylland.

Men dette må besluttes av regjeringen før landene faktisk «skifter farge».

Pressekonferansen kommer etter dager med stigende smittetall flere steder i landet, og fadderfester hvor smittevernregler ikke har blitt overholdt i flere byer.

Også helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstiuttet skal delta på pressekonferansen.