Statsbudsjettet 2021 – Her er lekkasjene

Av

Kutt i moms på lettbrus, penger til et nytt dagligvaretilsyn og opprydding av norsk atomavfall. Se oversikt over budsjettlekkasjene.