Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Håkon Mosvold Larsen

Det blir nok statsbudsjettbråk ( i år også)

Av
Publisert

Noe av det sikreste i oktober er statsbudsjettet. Og like sikkert som at statsbudsjettet blir lagt fram, er det at klagene tikker inn. Den politiske opposisjonen lever nærmest for å klage på budsjettet. Klagene er ofte skrevet ferdig på forhånd. De er forutsigbare. Og det endrer seg ikke selv om man skifter regjering. Frp, for eksempel, var verdensmester, eller i alle fall suverene norgesmestre, på å klage på omtrent alt i statsbudsjettet de åtte årene de rødgrønne partiene styrte Norge.

Det verste jeg ser er den ganske dramatiske nedleggelsen av skatteinnkrevingskontorene. Når oppgaven blir statlig forsvinner mange gode, offentlige arbeidsplasser lokalt. Det kan bety nedleggelse av opp mot 15 kontorer i Telemark. Med konsekvenser for både arbeidsplasser og service. Bad, som Donald Trump hadde skrevet på twitter, om han var opposisjonspolitiker i Telemark. Det er nå bra han ikke er det.

Det er Siv Jensen som styrer både Frp og Finansdepartementet og dermed også framleggingen av statsbudsjettet. Hun var alltid svært tidlig ute med å kritisere de andres budsjett fra 2005-2012. Nå kommer hun til å være indignert og hissog når kritikken slår motsatt vei. Det er vel omtrent det som på dansk heter at «Karma biter en i røven».

Litt av fordelen i år, for de fire regjeringspartiene er at de har flertall i Stortinget. Så mye er avklart på forhånd. Men slik regjeringen har samarbeidet i det siste, der de største politiske feidene har vært mellom regjeringspartiene, er det slett ikke opplagt at det ikke blir bråk også i år. Og Jonas er uansett ganske sikkert «dypt bekymret». Det er jo jobben hans. Mens Trygve Slagsvold Vedum glisende kommer til å insistere på at alt er en skandale.

Budsjettet ser ut til å være forholdsvis forsiktig, nøkternt på makrotall. Av tingene som ser bra ut, men ikke nødvendigvis er det, er at eiendomsskatten reduseres. Det høres fint ut, men vil svekke økonomien til mange kommuner. Det kan ryke grendeskoler av slikt.

Formuesskatten, som regjeringspartiene lovet å fjerne helt før de ble regjeringspartier, altså i 2013, blir ikke fjernet. Ikke dette året heller. Men de prøver å endre den litt. Hvorfor de ikke fjerner den er ganske sikkert at det vil føre til en rekke nye styrtrike nullskattytere i Norge. Det tør ikke Høyre og Frp, selv om de sikkert har lyst. Også har vi NRK-lisensen som flere Frp-ere skrøt av var fjernet for noen måneder siden. Det er den ikke. Den bare dukker opp i ny innpakning. Fra nyttår er det en skatt. NRK skal nå finansieres direkte over statsbudsjettet. Det betyr blant annet at folk som ikke ser NRK i det hele tatt, som før kunne slippe lisens, må betale for NRK også. Altså egentlig altså en skjerpelse, på Frps vakt.

Pensjonister føler de har kommet dårlig ut med denne regjeringen. Og statsbudsjettet for 2020 endrer neppe det bildet. Og det blir slutt på avgiftsfritak for vareimport opp til 350 kroner. Mens barnetrygden øker, slik at KrF blir glad. Man kan jo alltid spørre seg om det er riktig at folk, som har svært god råd, får trygd. Og alle får det samme. Men det får de altså, om de har barn. Og de får mer enn før: 3.600 kroner mer i året. Det gjelder for øvrig folk med dårlig råd også og for dem betyr det svært mye. Men det er et tankekors at trygd – som er behovsprøvet i nesten alle andre sammenhenger, akkurat på dette området deles ut flatt til alle. Enten folk trenger det eller ikke. Det blir også satt tak på foreldrebetalingen på SFO for elever på 1. og 2. trinn. Og så øker regjeringen flypassasjeravgiften øker med to prosent.

Sånn, totalt sett, neppe et statsbudsjett å lage fryktelig mye bråk av. Men det blir garantert bråk likevel. Det blir det jo, uansett. Det er visst derfor vi har statsbudsjett.

Artikkeltags