Klomsæt krever at dommen fra tingretten oppheves fordi han mener at de etterlattes rettigheter er brutt.

- DE ETTERLATTES RETT

- Jeg mener det er begått alvorlige krenkelser av menneskerettigheter. Nå må domstolen ta stilling til det. Det er naturlig å tenke tanken om å ta saken videre til Høyesterett. Deretter har vi seks måneder på å bringe saken inn for domtolen i Strasbourg, sa Klomsæt i retten.

Han holdt tirsdag sin prosedyre i saken mot den tiltalte eks-politimannen.

- Dette går på den grunnleggende retten etterlatte har til å få saken behandlet på en god måte, sa bistandsadvokaten.

Han mener at rekonstruksjonen av hendelsen på brua i 2013 har så mange mangler og skjevheter at hele saken mot eks-politimannen må føres på nytt.

KREVER OPPREISNING

Klomsæt gikk også gjennom grunnlaget han har for å kreve erstatning i saken.

- Tiltalte bør være ansvarlig for begravelsesomkostninger og oppreising. Han har bevisst gjort det mulig at det som skjedde på Breviksbrua faktisk skjedde, sa Klomsæt.

Han ba om at det betales oppreisning til Bråthens mor, samboer og at begravelsesutgifter på 71 000 dekkes.

FEM MINUTTER SOM MANGLER

 - Jeg har regnet meg frem til at det er fem minutter som tiltalte ikke har gjort rede for, sa Klomsæt.

Klomsæt mener at det er store hull i forklaringen til den tiltalte eks-politimannen. Han peker på at det er fem minutter i løpet av hendelsene på Breviksbrua, der ikke tiltalte kan gi noen god forklaring på hva skjedde.

Han mener det har skjedd noe i løpet av disse fem minuttene som ikke har kommet frem. Blant annet peker vitneforklaringer på at det har vært en høylytt krangel på broa, noe den tiltalte eks-politimannen benekter.

Klomsæt påpeker at dette ikke har kommet godt nok frem under rekonstruksjonen.

FÅR IKKE SVAR

- Spørsmålet som svært få synes å ha reist er: når døde Linn Madelen Bråthen? Hvordan? Hvorfor? Kun tiltale vet svaret. Vi vet at han vet sannheten, men vi vet også at han ikke valgte å fortelle den, sa Klomsæt.

Klomsæt viste dessuten til at Bråthen døde før hun ble kastet ut av brua, eller idet hun traff vannoverflaten. Hun hadde ikke vann i lungene, og har derfor ikke druknet.  

- Hva sa obdusenten, doktor Arne Stray Pedersen da han vitnet i går? Det er ikke typiske drukningsforandringer. Hvordan er det mulig? Det sier det meste om når døden er inntruffet. Hun har enten vært død før hun treffer vannet eller idet hun traff vannet, sa Klomsæt.