Vegvesenet står på sitt: - Vi gjorde det rette da vi felte trærne

SKIEN: Eieren av Borgestadalléen mente fire av de felte trærne kunne ha levd i mange år til. Vegvesenet avviser dette og peker på alvorlige strukturelle svakheter. - Jeg har slått meg til ro med det nå.