Kontrollørene sperret opp øynene: Litt i bredeste laget

Statens vegvesens kontrollører sperret opp øynene da denne doningen kom kjørende på E 134.