Nå skal det bli mindre trøbbel på denne veien

Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

VINJE: En del av E134 skal nå bli mindre svingete samtidig som bakkene skal bli lettere å komme frem for trailere og andre tunge kjøretøy.

DEL

- Vegen vil bli fornyet i en lengde på 2,3 kilometer for å bedre framkommeligheten på E134. Denne nye vegen vil bli mindre svingete samtidig som bakkene skal bli bedre for de tyngre kjøretøyene, sier byggeleder Edvard Straumsnes i Statens vegvesen.

Strekningen som skal utbedres, starter rett sør for Åmot sentrum og strekker seg til Raudå bru.

På forsommeren har område som skal utbedres blitt ryddet for skog av AT Skog. I sommer ble kontrakten inngått med Hovden Hytteservice. I løpet av kort tid vil planene for framdriften av prosjektet bli klare.

Det er Hovden Hytteservice Entreprenør AS som har fått kontrakten med sitt tilbud på 42 millioner kroner. Sju entreprenørfirmaer var med i konkurransen om prosjektet. Det høyeste tilbudet var på 55,7 millioner kroner.

Fornyer 2,3 kilometer

Arbeidet skal begynne i starten av september. Det første som gjøres, er å gjøre renske terrenget og gjøre klar omkjøringsvegene. Dette starter ved Raudå bru. Samtidig begynner arbeidet med gang- og sykkelvegen i motsatt ende, nærmest Åmot .

Flere boliger skal bli bedre skjermet for støy fra vegen. Dette arbeidet er allerede i gang.

Selve vegen som blir bygd vil være 8,5 meter bred totalt. Det betyr at bredden på kjørefeltene vil være 3,25 meter og vegskulderen blir minimum 1 meter. På deler av vegen vil det også bli bygd gang- og sykkelveg.

Lysregulering

- I perioder blir det redusert framkommelighet med lysregulering av trafikken. De bratte bakkene er utfordrende for tyngre kjøretøy, derfor må vi ha lysreguleringen slik at vi unngår start og stopp i bakkene, supplerer byggelederen.

Denne trafikkreguleringen forutsetter lenger strekning mellom lyssignalene. For å få være sikre på at alle kjøretøy som har kjørt på grønt kommer til neste lyssignal før trafikkstrømmen snus, kreves det ekstra tømmetid. I korte perioder kan det også bli ventetid opp til 20 minutter ved sprengninger.

- Vi beklager den ulempen den reduserte framkommeligheten vil føre til, men ber om forståelse, sier byggeleder Edvard Straumsnes.

Den utbedrede vegstrekningen skal være ferdig bygget til 5. juni 2017.

Artikkeltags