Skadene ble oppdaget på morgenen 15. juni 2020 og Statens vegvesen antar ulykken på riksvei 36 skjedde natten før. Det som måtte byttes og repareres var 20 stolper og fire autovernskinner, samt ny kantfylling og asfaltering. Totalt måtte man reparere 40 meter med rekkverk.

Politiets operasjonssentral ble kontaktet da skadeverket ble oppdaget, men politiet fant aldri ut hvem som sto bak. Statens vegvesen kontaktet også bergingsselskaper, men heller ikke de kunne kaste noe lys over hendelsen.

Mesta og deres underleverandører tok jobben med å utbedre skadene og pengene flyr når man setter i gang gravemaskiner og mannskap og erstatter ødelagte deler. Regningen endte på 58 799 kroner.