Trekker seg som styreleder med umiddelbar virkning

SKIEN: Styreleder Kjell Trygve Grunnsvoll trekker seg med umiddelbar virkning i Klosterskogen travbane AS og Telemark Toto AS.