- Nå er du borte, for alltid. 60 år var altfor tidlig, men du blir ikke glemt

Av

Minneord om Jan Bjørn Gare.