Skal se på lønnsstrukturen etter «pinlig» prestasjon

(Gjerpen - Byåsen 20-29) Det er et veldig stort sprik fra de best betalte Gjerpen-spillerne til resten av stallen. Det kan det bli en slutt på.