Nekter å delta på grunn av homofilisyn: – Dette er ikke noe vi kan stå inne for

DROPPER TURNERING: Urædd og Kragerø har to lag som ikke ønsker å delta på finalerunden under Sør Norge Cupen i Oslofjord arena. Her fra King Harald's World Gym for Life Challenge i samme hall i 2017.

DROPPER TURNERING: Urædd og Kragerø har to lag som ikke ønsker å delta på finalerunden under Sør Norge Cupen i Oslofjord arena. Her fra King Harald's World Gym for Life Challenge i samme hall i 2017. Foto:

SKIEN: Både Urædd og Kragerø trekker lag fra håndballfesten i Oslofjord arena neste måned, ettersom de mener eierne av hallen har et negativt syn på seksualdrift og homofili.

DEL

Det har ikke gått upåaktet hen at Norges håndballforbund har lagt finalerunden i den aldersbestemte Region Sør Cup (og senere den siste runden av Lerøy-serien i april) til Oslofjord arena på Brunstad i Vestfold. Oslofjord arena er en del av Oslo Convention Center og eies av Brunstadstiftelsen, et konsern med sterke koplinger til Brunstad Christian Church – også kalt Smiths venner.

Brunstad Christian Church sitt syn på seksualdrift og homofili står det blant annet å lese om på kirkens internasjonale misjonsside. Å gi etter for seksuelt begjær utenfor ekteskapet er synd, og det samme er «å leve ut urene seksuelle tanker, pornografi – og å praktisere homofili».

Larvik Turn har nå besluttet å trekke alle sine fire lag fra finalespillet på Brunstad.

«Begrunnelsen for dette er det synet som Brunstad har på seksualdrift og homofili som Larvik Turn håndball som klubb ikke kan stille seg bak», skriver Larvik Turn i en mail til Norges håndballforbund – ifølge Østlandsposten.

Fikk bestemme selv

Klubben har sendt kopi av mailen til samtlige klubber som skal være med på finalerunden, og håper å få med seg flere på boikotten.

Sju telemarkslag er klare for finalerunden i Region Sør Cup, fordelt på fire klubber. TA har vært i kontakt med samtlige for å høre hva de tenker om en eventuell boikott.

Urædd har hele tre lag klare for håndballfesten. Nå er det klart at i alle fall ett av lagene blir hjemme så lenge turneringen spilles i Oslofjord arena.

– Vi diskuterte saken på styremøtet mandag. Med håndballforbundets mantra i minnet, der de er tydelige på at alle barn skal ha en trygg arena, og Brunstad-miljøets syn på seksualdrift og homofili, så måtte vi nesten konkludere med hva vi mener. Vi endte på at lagene våre skal få bestemme selv om de ønsker å være med på boikotten, eller ikke. G16-laget har allerede sagt ifra at de ikke stiller, forteller leder Wenche Jansen til TA.

– Vi ønsker med dette å sende et signal til håndballforbundet. De bør lytte til grasrota og debatten som har pågått i flere måneder nå. Vi vil også sende en formell mail om dette, sier Jansen.

Kragerø blir hjemme

Også Kragerø, som skulle stilt med sitt G13-lag, har bestemt seg for å bli hjemme.

– Vi lot spillerne få være med å bestemme selv, og de valgte å trekke laget, forteller leder Pål Wolden Ask til TA.

– De holdningene som er kommet fram er rett og slett ikke forenelig med de verdiene vi og idretten selv står for. Det var en relativt lett beslutning å ta, og noe alle rundt laget stiller seg bak, sier han.

Gulset har to lag som etter planen skal spille kamper i Oslofjord arena i februar.

– Vi skal ha styremøte tirsdag, og kommer til å diskutere saken der. Vi har mottatt mailen fra Larvik Turn, og vil bestemme oss for hva vi gjør, sier Ann-Cathrin Johansen i Gulset håndball.

Thomas Madsen i Hei håndball forteller at de ennå ikke har sett mailen, men vil ta stilling til om de skal sendte sitt ene lag til turneringen når de har mottatt Larvik Turns skriv.

Fotballen droppet

Selv om Oslo Convention Center har hatt mange store arrangementer de siste årene, blant annet har de huset en av Cecilie Brækhus sine boksekamper, har det også kommet kritikk. Fotballforbundet droppet blant annet en stor fotballturnering på Brunstad i fjor. – Eiernes syn på blant annet homofili, er ikke forenlig med våre verdier, sa Henrik Lunde NFF, seksjonsleder for klubb og aktivitet i NFF, til Tønsbergs Blad i mai.

Oslofjord Convention Center har vært tydelige på at de er et kommersielt selskap som ikke er underlagt Brunstad Christian Church. De er eid av Brunstadstiftelsen, gjennom Brunstad Holding AS, og har etiske retningslinjer som blant annet sier at «ingen diskriminering, basert på for eksempel kjønn, seksuell legning, alder, funksjonshemning, nasjonalitet, etnisitet eller politisk eller religiøs overbevisning skal finne sted. Alle medarbeidere må være oppmerksom på kulturelle forskjeller og behandle kollegaer, forretningsforbindelser og andre med respekt.».

Likevel heter det – ifølge Tønsbergs Blad – at samtlige styremedlemmer må oppfattes som medlemmer av Brunstad Christian Church – og at ett av styremedlemmene skal utpekes av forstanderen for menigheten.

– Vi har sett på senteret og eierforholdene. Det er flott at Oslo Convention Center har som formål å lære bort gode verdier, men det eierne her, Brunstad Christian Church, står for er noe helt annet. Vi opplever at dette ikke er noe vi vil assosiere oss med. Og det håper jeg at håndballforbundet lytter til.

– Og det er ikke sånn at turneringen må spilles i Oslofjord arena fordi det ikke er nok haller. Vi i Urædd kunne tatt dette arrangementet i den nye dobbelthallen, uten problemer, sier Jansen.

Norges håndballforbund skal for øvrig diskutere den betente saken på et styremøte 11. januar.


Artikkeltags