De vil ta vare på barna dine

SKIEN: De vil la barn få oppleve mestring og prøve alle mulige friidrettsøvelser. Og de vil utfordre seg selv. I tillegg vil Herkules-ungdommen hjelpe foreldre som ikke har ferie hele sommeren.