Åpner for søknader: Har satt av 1,5 millioner kroner til å hjelpe

SKIEN: Sparebankstiftelsen Telemark tar tak og vil hjelpe klubbene med miljøutfordringene som gummigranulatet fra kunstgressbanene byr på.