Lei av rumper på TV

Artikkelen er over 14 år gammel

BØ: Idrettssosiolog Gerd von der Lippe er lei av at TV-fotografene fokuserer på rumpene til Norges sandvolleyball-jenter. Nå havner sportsjournalistene under forskerens lupe.

DEL

Doktoren i idrettssosiologi ved Høyskolen i Telemark mener dekningen av kvinnelig sandvolleyball er et godt eksempel på at likestilling ligger i bakevja i norsk sportsjournalistikk.

- Vi som er interessert i idrett, vil se utøverne i aktivitet, ikke rumpeballer i stillbilde, fastslår Gerd von der Lippe.

Den engasjerte forskeren er utplukket til å lede den norske delen av et større europeisk prosjekt. Sammen med sin vitenskapelige assistent Marianne Singsaas (28) skal hun finne ut i hvilken grad norske sportsmedier bygger opp under stereotypier av mannlige og kvinnelige utøvere.

- Vår hypotese er at mediene bidrar til å holde liv i stereotypiene. Det vil si at de formidler en forenklet forståelse av egenskaper ved de to kjønn.

KOMBINERER FORSKNING

Det er første gang denne problemstillingen blir forsket på i et slikt omfang i Norge. Østerrike, Italia, Litauen og Island deltar også i prosjektet som er i regi av EUs handlingsplan for likestilling.

- Vi er veldig glade for at prosjektet havnet hos oss her i Telemark, sier von der Lippe.

Det var Barne- og familiedepartementet som fordelte oppdraget. Gerd von der Lippe har i halvannet år jobbet med et lignende prosjekt støttet av Norges Forskningsråd, som tar for seg tabloidisering av idrett og kultur i mediene.

- Jeg kan få stor nytte av dataene vi samler inn for EU til mitt eget prosjekt. Samlet kan det gi svært grundige svar.

Hun har fått cirka 100 000 kroner i forskningsmidler. Gerd von der Lippe, som er ihuga motstander av norsk medlemskap i EU, understreker at midlene kommer via EØS.

- Norge betaler mye penger til EØS-kassen, så det er godt vi får noe igjen!

I EU-prosjektet skal forskerne ta for seg både aviser og TVs dekning av OL i Athen sist sommer. VG, Aftenposten, NRK, og kanskje TV2, vil alle bli grundig gransket.

- Vi skal blant annet se på hvordan mediene dekket OL-seierne til Andreas Thorkildsen og Gunn-Rita Dahle.

VIL BEVISSTGJØRE

Forskningen omfatter også dekningen av nasjonale idrettsbegivenheter.

- Vi skal plukke ut noen få. Etterpå blir det svært interessant å se hvordan de ulike landene skiller seg fra hverandre i dekningen, sier Gerd von der Lippe.

Idrettssosiologen har inntrykk av at journalistene ofte dekker kvinnelige og mannlige idrettsprestasjoner på ulik måte.

- Når kvinner vinner, fokuserer mediene ofte på ekteskap, mann og barn. Når mennene vinner, er det oftere fokus på selve resultatet. Fremstillingen i mediene gjenskaper ofte oppfatninger om kjønn fra forrige generasjon.

Hun håper forskningsresultatene vil sette problemstillingen på dagsorden.

- Etter hvert som media spiller en stadig større rolle, ser vi en tendens til at det blir mindre dekning av kvinneidrett. Tida er overmoden for en debatt og bevisstgjøring rundt dette.

Artikkeltags