Stedet er Siljan, og informasjonen kommer fram på nettsidene til kommunen.

God ramme

Det heter at en trenger engasjerte styremedlemmer og trenere. «Vi søker deg som ønsker å bidra til å skape en god ramme rundt «e-sport-aktivitet for barn og unge i Siljan.»

En må ikke nødvendigvis ha «erfaring innenfor gaming», men det legges til at det er greit med litt om skal være trener.

Pilot i eget liv

Prosjekt er et samarbeid mellom Siljan idrettslag og kommunen, det vil si PIL-prosjektet – det er «Pilot i eget liv» som skal gi et bedre tjenestetilbud for utsatte unge og deres familier.

Selv om det handler om e-sport, legges det vekt på at det skal være en sosial møteplass. «I tillegg til å ha fokus på utvikling av spillerne og teambuilding, vil vi også legge vekt på fysisk aktivitet gjennom lek og moro.»

Treningstilbudet vil gjelde fire spill: Rocket League, Overwatch, FIFA og League of Legends.

Nettsidene til kommunen forteller hvem en kan kontakte om en er interessert.