Sparealarm til alle ansatte: – Vi kan ikke fortsette slik

BØ: Administrasjonen har gitt beskjed til samtlige ansatte om at det må spares og spikkes så fort som rå, fikk politikerne vite da det justerte budsjettet for 2020 ble vedtatt i kommunestyret. Vedtatt ble også promille for eiendomsskatt, etter mye om og men.