Jobbmarkedet er i endring. Nesten hver andre nordmann benytter nå sosiale medier til enten å orientere seg i jobbmarkedet eller søke nye jobber. Mens Oslo-folk er de ivrigste jobbsøkerne i sosiale medier, henger sørlendingene etter.

Direkte kommunikasjon

Totalt sett er det 46 prosent som nå sier de har benyttet sosiale medier til å orientere seg i jobbmarkedet eller søke jobb. I fjor var andelen 30 prosent. Dette en økning på hele 53 prosent sammenlignet med tidligere år, viser ferske tall fra bemanningsselskapet Centric.

– Vi tror dette er et varsel om en ny tid. Den tradisjonelle stillingsannonsen vil etter hvert gå av moten, og måten både virksomheter og jobbsøkere finner hverandre på, vil endres. Sosiale medier gir muligheter for direkte kommunikasjon til den kompetansen man jakter på, mens jobbsøkerne vil forvente at man kan gjøre hele søknadsprosessen enkelt på LinkedIn og Facebook, sier administrerende direktør Per Christian Johansen.

Trege sørlendinger

Folk i Oslo og Akershus leder an i utviklingen. Her har hele 53 prosent benyttet seg av sosiale medier til å orientere seg i jobbmarkedet eller søke jobb. Sørlendingene, derimot, er tregest. Kun 40 prosent har brukt sosiale medier i jobbjakten.   

– Det er en etablert myte at sørlendinger er trege og ikke liker å stikke seg frem. Jeg vet ikke om myten stemmer, men sammenligner vi sørlendingene med østlendingene i denne undersøkelsen kan det synes å stemme. En annen forklaring kan også være at arbeidsmarkedet og arbeidskraften på Sørlandet er mer stabil enn i Oslo og Akershus, mener Johansen.

Yngste ivrigst

Det er ikke noen forskjell mellom kvinner og menn når det gjelder bruk av sosiale medier i jobbjakten. Det er de yngste som er de ivrigste jobbjegerne i sosiale medier. 60 prosent av de under 35 år har brukt sosiale medier i sin leting etter ny jobb.

– At det er de unge som leder an i utviklingen, er ikke så overraskende. Tegnene om et trendskifte innen rekruttering forsterkes ytterligere av at halvparten også mener at sosiale medier vil bli mer viktig som jobbsøkingskanal i løpet av de neste to årene, sier Johansen.

Facebook viktigere

33 prosent rangerer LinkedIn som viktigst i forbindelse med jobbsøk. Det er omtrent samme andel som i fjor år. Facebook tar imidlertid innpå LinkedIn som jobbsøkingskanal – 17 prosent i år mot 12 prosent året før.

– Det tror jeg har sammenheng med at Facebook har flere brukere enn LinkedIn, og virksomheter kan foreta langt mer kreativ og kampanjebasert kommunikasjon rundt ledige jobber og nå flere enn ved bruk av LinkedIn, sier Johansen.

SLIK LYKKES DU MED JOBBJAKTEN I SOSIALE MEDIER

1. Vær bevisst på hvordan profilen din ser det ut med tanke på utdanning, kompetanse og interesse, slik at rekrutterere og virksomheter kan finne frem til deg og din kompetanse.

2. Ikke lukk profilen – vær søkbar! Ellers finner ikke de med jobbene deg.

3. Følg Facebook- og LinkedIn-sidene til virksomheter du kan tenke deg å jobbe for – ofte publiseres ledige jobber her først.

4. Bruk LinkedIn til å knytte kontakt med profesjonelle rekruttere i rekrutteringsbransjen.

5. Bruk LinkedIn, Facebook og Twitter til å vise frem kompetansen din gjennom å dele kompetanse, gi råd eller delta i relevante debatter i relevante grupper. 

6. Ikke alle ledige jobber utlyses, bruk derfor det digitale nettverket ditt til å forespørre om muligheter i aktuelle virksomheter.