Det er informasjon fra Renovasjon i Grenland IKS til bystyret i Skien, politikerne behandler saken om kort tid, det går på "Årsrapport 2022".

Selskapet er under gebyrsnittet vedrørende kostnader til kunde og service, gjenvinningsstasjoner og støttefunksjoner.

Driftseffektivitet: Renonasjon i Grenland er rangert som nummer fire.

108 000 innbyggere

25 289 tonn avfall ble hentet ut fra husholdningene i Grenland i 2022. 108 000 innbyggere er dermed involvert, og det skal være 135 000 dunker som tømmes.

Husholdningene besøkes 65 ganger per år, og i 2022 ble det som nevnt utført 2,5 millioner tømminger.

Gitt resultater

Porsgrunn og Bamble og Siljan fikk den nye renovasjonsordningen i september 2022, resultat etter fire måneder:

* Mengden kildesortert matavfall har økt med 14 tonn per uke.

* Mengden innsamlet plast viser en svak økning - og kvaliteten er bedre.

Inntekter og utgifter

32 372 tonn ble levert til Grenlands gjenvinningstasjoner i fjor. Det ble sortert og mye ble materialgjenvunnet.

Styret sier blant annet dette i sin beretning: "Driftsinntektene endte på kr 163 683 807. Driftsutgiftene var på kr 159 923 962".

Tre ulykker med personskade meldes det også om.

Daglig leder skryter av innbyggerne

Om den nye renovasjonsordningen uttaler daglig leder Anne Berit Steinseth:

- Oppslag og omtale kan gi inntrykk av at det er mer problemer enn nytte ved ny ordning. Men slik er det ikke. Innbyggerne er flinke, resultatene er som forventet, men noen har naturlig nok større utfordringer knyttet til å finne praktiske løsninger enn andre. Det i seg selv betyr imidlertid ikke at omleggingen er mislykket.