Søndag skal de «gravlegge» skogen rundt Elgsjø på Meheia.

Det er i forbindelse med den fremtidige omleggingen av E134 Kongsberg-Notodden miljøvernaksjonistene skal gjennomføre «begravelsen».

Traseen går gjennom et vernet naturområde like ved Elgsjø kafé, som ifølge Extinction Rebellion skiller seg ut med «spesielt store naturverdier», deriblant eksemplarer av insekter som man tidligere antok var utdødd. Extinction Rebellion Telemark viser til Statens vegvesen sin egen utredning rundt E134-planene for å underbygge denne påstanden.

Der står det at det i forbindelse med registreringer av naturmangfold sommeren 2019 ble gjort funn av en tidligere antatt utdødd barkbille.

– Extinction Rebellion planlegger en gravferd for skogen. Vi skal gå fra grusplassen rett over veien for Elgsjø kafé, og cirka en kilometer opp i skogen, opplyser Jens Arnesen til TA i en e-post.

Der skal det holdes andakt og synges, før Extinction Rebellion Telemark skal tenne bål, drikke kaffe og te, og feire og sørge over skogen.

– Dette er et åpent arrangement, og vi vil ha med så mange som mulig, opplyser Arnesen.

Limte seg fast

Sist søndag – 31. oktober – meldte Nettavisen at flere personer ble pågrepet etter at aktivister fra Extinction Rebellion i Sverige tok seg inn på svenske flyplasser. Dette førte til at fly måtte dirigeres vekk fra to flyplasser.

På Twitter meldte Extinction Rebellion at de hadde hindret et fly fra å lande, etter at en aktivist skal ha limt seg fast på rullebanen.

– Aksjonen gjennomføres i protest mot subsidiert flytrafikk, noe som er i strid med omstillingen som kreves for å bremse klimakrisen, skrev gruppen.

Svenske Aftonbladet skrev at også på rullebanen i Vaxjö var det personer som hadde limt seg fast.

I tillegg skal fire personer ha hindret to flyavganger fra Arlanda fra innsiden av flyet.

– Ifølge politiet skal de aktuelle personene ha nektet å sitte ned og laget bråk om bord. Det er satt i gang etterforsking om flyplassabotasje og luftfartssabotasje, skrev Nettavisen.

Trusselvurdering

NRK meldte i august i år at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skrev dette i sin nasjonale trusselvurdering for 2021:

– I flere europeiske land har det vært en vekst i radikale aktivistgrupper som fokuserer på klima-, miljø- og naturvernsaker. Flere av disse gruppene har økt antall aksjoner. Formålet har vært å påvirke politiske beslutningstakere til en mer miljøvennlig linje samt å skape offentlig oppmerksomhet rundt egne saker. De fleste aksjonene i Europa har vært ikkevoldelige. Sakene vurderes imidlertid å ha et potensial for å radikalisere personer også i Norge. Blant annet har vi erfart at lokalpolitikere og meningsmotstandere trues og sjikaneres i enkeltsaker knyttet til miljø- og naturvern. Enkelte kan utvikle en intensjon om å benytte vold for å støtte eller nå politiske mål.

Talsperson for Extinction Rebellion Norge, Dag Kolstø, har sagt til NRK at Extinction Rebellion er en ikkevoldelig bevegelse.

Vil fremtvinge systemendringer

Ifølge Extinction Rebellionselv lever de etter 10 verdier og prinsipper.

– Vi ønsker å skape en levedyktig verden for alt liv som kommer etter oss.

– Vi har som mål å fremtvinge nødvendig systemendring ved å mobilisere minst 3,5 prosent av befolkningen – dette vil skje ved bruk av metoder som momentumdrevet organisering.

– Vi ønsker å skape en kultur som er livskraftig, motstandsdyktig og med evne til tilpasning.

– Vi forlater vår komfortsone og går til aksjon for å skape endring.

– Etter handling følger en syklus av refleksjon, læring og planlegging av kommende aktiviteter og aksjoner. Vi tar lærdom fra andre bevegelser og hendelser og av våre egne erfaringer.

– Vi jobber aktivt for å skape tryggere og mer tilgjengelige arenaer for alle.

– Vi ønsker å bryte ned makthierarkier for en mer rettferdig deltakelse.

– Vi lever alle i et defekt system hvor individet ikke kan klandres.

– Ikkevold er den mest effektive måten å skape endring på.

– Sammen skaper vi de verktøy vi trenger for å utfordre makten. Alle medlemmer av XRN som følger XRNs verdier og prinsipper kan gå til aksjon i Extinction Rebellion Norges navn.