Informasjonen er hentet fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, og det dreier seg om klimasats-midler.

Miljødirektorat har i alt fått inn 297 søknader fra fylkeskommuner og kommuner med det mål å kutte utslipp av klimagasser. 23 av søknadene er fra Vestfold og Telemark.

Innkjøp og transport

Søknadene fordeler seg blant annet på ulike tiltakstyper som innkjøp, transport, bygg og anlegg og nettverk.

Det vil bli lagt vekt på potensial, overføringsverdi, pluss om tiltakene er ambisiøse og innovative.

Telemark

Fra Telemark kommer disse prosjektene, for å ta med noen:

Nomepluss, Nome kommune - 300 000 kroner

"En ekstra runde for klima", Skien kommune - 280 000 kroner

Innleie av elektriske gravemaskin, VA prosjekt, Skien kommune - 3,3, millioner kroner

Lyngbakken sykehjem, Skien kommune - 250 000 kroner

Strategi grønne anskaffelser, Skien kommune - 450 000 kroner

"Infrastruktur HUB Brunkeberg", Kviteseid - 300 000 kroner

Klimagassutslipp på grunn av arealendring, GIS-kalkulator, Vestfold og Telemark fylkeskommune - 700 000 kroner