Det er Ørnulf Hjort-Sørensen (Rødt) som er på sporet inn mot neste bystyremøte.

Selskapet det er snakk om er Google, og stedet nøyaktig er Gromstul, nord i Skien kommune.

Erfaringer fra Danmark og Sverige

Hjort-Sørensen har dette som utgangspunkt:

- Erfaringer fra Googles etablering av hyperscale datasenter i Fredericia, Danmark og Facebooks tilsvarende etablering i Luleå, Sverige, tilsier at det er avgjørende viktig for de berørte kommunenes interesser at politikk og administrasjon så tidlig som mulig er oppsøkende og aktive i sin tilrettelegging for å oppnå best mulige resultater og effekter for lokalsamfunnet.

Arbeidsgrupper og forskningspark

Konkret nevnes etablering av arbeidsgrupper, engasjement fra skoler og universiteter, kontakt med Seidr forskningspark Herøya, god kontakt med Google/WS Computing AS og en belysning av boligbehovet - i bygge- og driftsfasen.

Spørsmålet er formulert slik:

- Vil ordføreren ta initiativ til å planlegge og igangsette et slikt bredt sammensatt apparat for å forberede Skien og Grenlands-samfunnet på en mulig datasenterutbygging på Gromstul?