Det er informasjon som gis de folkevalgte i Skien fra Telemarkskanalen regionalpark.

Veileder skal følges

Smittevernet er det som gjør at antall reisende reduseres til 50 prosent av kapasiteten, noe som betyr at antall reisende mellom Skien og Dalen vil være 90 personer.

Regjeringens veileder på området skal følges.

Ekstra midler

Det opplyses at regionalparken har satt av ekstra midler til markedsføring dette år, en egenartet kampanje skal blant annet kjøres i VG.

En spesiell innsats vil bli gjort for å få fritidsbåter til å gjeste Telemarkskanalen.

En økning

Årlig deles det ut arrangementsmidler fra regionalparken. I år skal økes denne til 150 000 kroner.

Frivillige lag og foreninger, enkeltpersoner, private og offentlige virksomheter kan alle søke, enten det går på installasjoner, aktiviteter eller arrangement.

MS Henrik Ibsen startet for øvrig opp sin sesong til ordinær tid, det vil si 20. mai.

Etter ruteplanen skal MS Telemarken begynne sin sesong 14. juni, "men dette er til vurdering".