– Entreprenøren er i rute, bekrefter Øystein Jonhaugen, byggeleder for Bypakke Grenland.

I snart fire uker har veisystemene inn mot Franklintorget vært stenget for trafikk på grunn av arbeidet på fylkesvei 356 og Skomværgata. Under hele perioden har bilistene måtte kjøre over Frednesbrua og bussene har kjørt via Drangedalsveien, Frednesbrua og Kirkehaugen.

Arbeidet ved Franklintorget har bestått av blant annet utskifting av masser, legging av kantstein, asfaltering og støping av gangfelt. Herdetid på støpearbeidet tar 2–3 uker.

Få dager igjen

Men nå ser det ikke ut til at trafikantene trenger å vente stort lenger. 27. juni åpnes veien igjen. Ifølge byggelederen har det ikke kommet inn meldinger klager på den stengte veien, tross økt trafikk på blant annet Drangedalsveien, som har medført økte trafikkontroller.

– Ikke noe som meg bekjent. Alt forløpet som det skal, og vi har ikke fått noen innklaginger på at veien er omlagt, sier Jonhaug.

Til høsten

Slik situasjonen er per i dag, ser det ut til at arbeidet blir helt ferdig innen fristen til høsten.

– Ut fra siste byggemøte og framlagte framdriftsplaner, overholder entreprenøren det som er tenkt, 1. september. Men det tas forbehold om at det kan oppstå særskilte ting.

– Det ser lovende ut. Jeg syntes det går bra, det er bra framdrift og de jobber hardt for å rekke fristen, sier Jonhaug avslutningsvis.

Arbeidet på Franklintorget er en del av Bypakke Grenland og skal opparbeides med trær, mange ulike sitteplasser, store og små husker, opphøyde plantebed og et område med fontenedyser. Det tilrettelegges for torghandel og andre arrangementer.