28-åringens bil var lastet med 72 liter sprit og 420 liter øl

Artikkelen er over 5 år gammel

SKIEN: En 28-åring hadde lastet bilen sin litt vel full før han rullet inn fra Sverige.

DEL

Det var den 23. mars i år at 28-åringen kom kjørende fra Sverige og over til Svinesund i Norge. Der sto tollerne som fant hele 72 liter sprit, 420 liter øl og 2000 sigaretter stablet i 28-åringens bil. 28-åringen, som opprinnelig kommer fra Øst-Europa, ga en uforbeholden tilståelse da han drøye to uker senere måtte møte i Nedre Telemark tingrett. Sorenskriver Jahn Mydland har dømt 28-åringen til fengsel i 15 dager, med fratrekk av ni dager som han allerede har sittet i varetekt. Han må i tillegg tåle at hele lasten blir inndratt til fordel for statskassen.

– Siktede hadde med inn i Norge en mengde alkohol og sigaretter som utvilsomt var ment for videresalg. Smuglinga hadde således et visst profesjonelt preg.

På den annen side foreligger ingen opplysninger som tilsier at handlinga var en del av en organisert virksomhet. Ifølge de fremlagte opplysningene tilsa smuglinga en avgiftsunndragelse på vel 60 000 kroner. Ulovlig innførsel av alkohol og tobakk anses som et ikke ubetydelig samfunnsproblem. Fortjenestemulighetene er store og oppdagelsesrisikoen kan være liten. Hensynet til allmennprevensjonen taler derfor for en streng straff. I formildende retning legges det vekt på at siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse, heter det i dommen.

28-åringen opplyste i rettsmøtet at han godtar dommen.

Artikkeltags