– Vedkommende besøkte Oslo 6.–10. mai og hadde symptomer under oppholdet, men fikk først påvist smitten etter hjemkomst, skriver FHI.

Oslo kommune og Folkehelseinstituttet jobber nå for å kartlegge hvem som kan ha vært utsatt for smitte. De er også i kontakt med helsetjenesten i vedkommendes hjemland for å kartlegge ytterligere hvor personen har vært under sitt opphold i Oslo.

FHI opplyser at eventuelle nærkontakter av den smittede vil bli kontaktet. De vanligste symptomene er feber og nedsatt allmenntilstand etterfulgt av utslett og lymfeknutehevelse.

– Det er ikke uventet at personer smittet med apekopper har vært i Norge, og helsetjenesten skal være forberedt på det, sier Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet.

Han sier det er for tidlig å vurdere risikoen for at noen av dem er smittet.

– Smittefaren til den allmenne befolkningen regnes som svært lav, sier Aavitsland.

Eventuelle nærkontakter av den smittede vil bli kontaktet og blir bedt om å være observante på symptomer på apekopper.

– Hvordan smitter dette viruset?

– Vi ser at det smitter ved nærkontakt over tid. Viruset smitter via hud, luftveier eller slimhinner. Flere land har rapportert om utbrudd i sammenheng med seksuell aktivitet, hovedsakelig blant menn som har sex med menn. Dette er ikke beskrevet tidligere, sier fungerende avdelingsdirektør Siri Feruglio ved FHI til Nettavisen.

Apekopper er vanligvis mest utbredt i Kongo, men har også spredt seg til andre land i det sentrale Afrika. Ifølge FHI gir apekopper et sykdomsbilde som minner om kopper, men den er mye mindre smittsom og har lavere dødelighet. Det er snakk om feber og vannkopplignende utslett.

–Vi har ikke så mye kunnskap om denne sykdommen, siden den er utbredt i noen afrikanske land og ikke i Europa. Det vi vet er at mindre barn kan utvikle et mer alvorlig sykdomsforløp og generalisert utslett over hele kroppen. Inkubasjonstiden rapporteres å være fra fem til 21 dager, men vi har ikke noen gode tall på hvor lenge man er syk. Den som blir syk, blir satt i selvisolasjon. Noe vi kjenner igjen fra pandemien, sier Feruglio.

FHI opplyser til NRK at de har et beredskapslager med apekopper-vaksine, som kan brukes på nærkontakter for å forebygge sykdom.