(Kragerø Blad Vestmar)

Hver gang jeg er ute og kjører på E18 mellom Porsgrunn og Arendal, lurer jeg på hva de skal med 4 felts motorvei på den delen av veien som fremdeles er 2-3 felt.

For det første det er jo ikke stor trafikk på denne delen av E 18. Hva sier tellingene om trafikken på denne veien? Vi ligger jo midt mellom de to store befolkningssentrene i Sør-Norge. Etter hvert som man nærmer seg dette området, så minker jo trafikken.

Denne delen av E18 fra Tvedestrand til Bamble som fremdeles ikke er bygget 4 felt, er jo ikke en "gammel" vei. Halve lengden, fra Sannidal til Akland, omtrent halve strekningen, er jo en "nyrestaurert" glimrende 90 km/t vei med midtdeler og forbikjøringsfelt. Resten er jo en trase fra 70-tallet som med en opprustning til 90 km/t med midtdeler vil være mer enn nok i lang tid framover. Selve traseen tåler jo greit 90 km/t.

Når man ser hvilke vanvittige inngrep i naturen en slik vei i det kuperte terrenget i dette området medfører. (Se på strekningen fra Tvedestrand til Arendal).

Da må man lure på hva slags fordeler en slik monstervei vil skaffe distriktet, framfor den traseen som ligger der nå.

I dag snakker man jo i fullt alvor om å ikke klippe plenene så ofte for å hjelpe innsektene. Samtidig vil man ofre 5000 dekar for at noen skal kjøre litt fortere. Husk at denne nye veitraseen vil ta over 300 fotballbaner med natur for all framtid, eller 5000 greie hustomter. dette vil jo også bli et permanent stengsel for alt vilt som er i dette området. Nei stopp dette vanviddet. Tenk hvis noen fra rasutsatte vestlandet fikk dette forklart. Rust opp resten av veien til 90 km/t med midtdeler som i Gjerstad.

Lars Hellermyr
Levang.