Med sin ferskeste investering skriver Sivert W. Svane i et brev til Statsforvalteren at verktøyet kan bidra til å finne ut av hvor lenge trærne kan stå, og hvilke tiltak som bør gjøres i framtida.

- Dette er også for å sikre oss og Statsforvalteren mot at vi har gjort alt i vår makt den dagen et eventuelt freda tre faller ned og skader personer eller faste installasjoner, skriver Svane.

Svane mener det er en rekke trær i Kragerø kommune som bør sjekkes, og viser til store eiketrær på Berg Kragerø Museum, utenfor museumsområdet, samt på Kragerø kirkegård, på Strand, asketrærne på Vadfossveien og i Kragerø sentrum.

I første omgang ønsker Svane å skanne 15 utsatte trær i Telemark fylke, og videre i brevet til Statsforvalteren skriver han at resultater og tilstandsrapport skrives for hvert enkelt tre.

Svane har derfor søkt Statsforvalteren om 45.000 kroner i støtte til prosjektet.