Det var i november i fjor utvalg for miljø og byutvikling la ut forslag til reguleringsplan for Kirkevegen ut på høring.

Illustrasjonene til saken viser bygget i en ny og mer moderne drakt, men samtidig med fortsatt klare linjer bakover. Selve bygningskroppen beholdes som den er, da riving ikke er tillatt.

Farger og rekkverk

Vestfold og Telemark fylkeskommune er blant høringsinstansene som nå har sagt sitt til planene for eiendommen svært synlig i Breviks bybilde.

Med strenge reguleringer og midt i område definert av riksantikvaren som historisk viktig har det ikke vært rett frem. Etter flere møter mellom utbygger og avdeling for kulturarv er det imidlertid en positiv høringsuttalelse som nå er sendt kommunen.

En rekke fargepaletter og detaljer, som eksempelvis rekkverk, er gjennomgått og diskutert og de går nå god for forslaget slik det ligger og er justert. Duse farger og hvite detaljer er det som er best egnet for bygget, mener de.

Det vises til god dialog og samarbeidsmøter der målet hele tiden har vært å få prosjektet til å gli inn i omgivelsene på best mulig måte.

Prosjektet poengteres for øvrig å passe godt inn når det gjelder ATP-Grenland, der fortetting langs bybåndet er en klar målsetting.

Fra fylket gis det også aksept for å vike fra krav om opparbeidelse av lekeareal i selve prosjektet, da det er mange gode lekearealer i området og det i tillegg er inngått en avtale om bruk og etablering av lekeplass på et annet gård og bruksnummer.

- Vestfold fylkeskommune mener at løsningen med oppgradering av eksisterende lekeplass er ikke ideell, men likevel en akseptabel løsning i dette prosjektet med transformasjon av eksisterende bygg, heter det i uttalelsen fra Fylkeskommunen.

Lang tid

Det er Sannidalselskapet Brua Eiendom AS som har lagt frem forslaget til regulering. Asplan Viak er engasjert som konsulenter på saken.

Det er gått drøye fem år siden Trykkerigården i Brevik fikk nye eiere og det raskt ble klart at det var planer om leiligheter i bygården.

Fristen for å komme med innspill til prosjektet gikk ut 20.januar. Statsforvalteren har heller ingen kritiske bemerkninger til forslaget som har vært på høring.