Coop Morgedal venter nå på godkjenning fra Statsforvalteren om å ha døgnåpen butikk. Det skal være bemanning i faste perioder på dagtid, men ellers skal butikken være ubetjent. Siden Coop Morgedal vil være ubetjent i deler av Kviteseid kommunes gjeldende salgstider for alkoholholdig drikke, søker de nå om kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikke innenfor kommunen sine gjeldende salgstider – både når butikken er betjent og ubetjent.

I den forbindelse redegjør Coop for hvordan de har tenkt å løse salg av alkoholholdig drikke i ubetjent åpningstid, innenfor kommunens gjeldende salgstider. Se illustrasjoner.

Må bruke Bank-ID

Helsedirektoratet har tidligere uttrykt skepsis til hvordan de mange automatiserte løsningene skal kunne hindre salg av alkohol til berusede personer.

Slik ser Coop for seg løsningen.

For å få adgang til Coops ubetjente butikker må kunden først laste ned og registrere seg i appen «CoopKey». Ved registrering opprettes en «Coop sikker ID» ved at kunden identifiserer seg med Bank-ID. Appen/telefonen knyttes på denne måten til en faktisk person, noe som gjør at Coop vet hvem kunden er. Gjennom bruk av Bank-ID verifiserer også Coop kundens alder. Denne løsningen er allerede i bruk ved kjøp av tobakk- og apotekvarer i Coop sine eksisterende ubetjente butikker.

Overvåkes døgnet rundt

Slik illustreres de ulike stegene i prosessen.

Kundene bør altså ikke være redd for å bli overvåket – for Coop Morgedal vil bli stappfull av kameraer.

– Coop Morgedal vil være dekket med kameraer som ved hjelp av avansert teknologi analyserer aktiviteten i butikklokalet. I tillegg er det installert utstyr i lokalet som muliggjør toveis kommunikasjon mellom kunder og en tilknyttet vaktsentral. Brukervennlige apparater er plassert i butikken slik at det skal være enkelt for kunden a be om hjelp og eventuelt varsle om uheldige hendelser. Den tilknyttede vaktsentralen har tilgang til butikkens kameraer og gjennomfører flere ganger daglig «virtuelle runder» av hele lokalet for å få oversikt over hva som foregår i butikken.

– Videre har kameraene funksjonalitet til å kunne varsle dersom unormal aktivitet oppdages, hvorpå vaktsentralen i slike tilfeller observerer situasjonen og agerer deretter. Ved behov kan vaktsentralen tilkalle utrykning av vekter til butikken eller ta kontakt med kundene direkte via høyttalere i butikken, heter det i søknaden.