Gå til sidens hovedinnhold

Slåss for pasientene i møte med helsevesenet

SKIEN: De folkevalgte fikk onsdag morgen møte direktøren på sykehuset. - Det var et godt og konstruktivt møte, der blant annet utfordringen med overliggere ble tatt opp.

Uttalelsen kommer fra Halvor Berg-Hanssen (Høyre), opposisjonsleder i utvalg for helse og omsorg.

Det gode og det mindre gode

- Fokus var på forbruk av sykehustjenester mellom sykehuset og Skien kommune og utfordringene vi har sammen, inkludert i dette var overliggere, forteller Berg-Hanssen.

Han mener sykehuset ved direktøren var åpen og direkte - om det som fungerer godt og der det er muligheter for forbedringer.

- Vi har som kjent utfordringer med utskrivningsklare pasienter, som blir liggende for lenge. Sykehuset stilte spørsmålet om det kunne være sammenheng mellom overliggere og manglende langtidsplaner i Skien.

Mener pasienten må foran systemet

Berg-Hanssen er for tida også opptatt av å ta tak i et forhold knyttet til Arbeiderpartiet og Fagforbundet som han mener vil ta bort fritt behandlingsvalg.

- Dette var ikke et særskilt tema på sykehuset, men det er viktig for meg og partiet å få fram betydningen av fritt behandlingsvalg. Pasienten må foran systemet. Retten til å velge mellom private og offentlige helsetilbud, uten å måtte betale av egen lomme, er en viktig pasientrettighet som Arbeiderpartiet vil ta fra oss.

Berg-Hanssen sier i tillegg:

- Skroter vi dette systemet, vil de som har lommebok til å kjøpe seg forbi køen gjøre nettopp det. Da får vi et todelt helsevesen, større forskjeller og større sårbarhet, det vil ikke Høyre være med på.